dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr

mail: anna.oleszkowicz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 367 18 14
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
najbliższe konsultacje środa 14-15 (26 lutego) 17d - zapraszam też magistrantów Konsultacje semestr letni czwartek 14-16 Seminarium magisterskie IV rok środa 13.45- 16.00 V rok środa 16.00 - 18.15
rozwój tożsamości i autonomii w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości; psychologiczne mechanizmy buntu młodzieńczego; indywidualne i społeczno-kulturowe uwarunkowania procesu stawania się dorosłym,