dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr

mail: anna.oleszkowicz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 367 18 14
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje semestr letni 2020/2021 wtorek 15.00-16.00 środa 14.00-15.00 Kontakt w tych godzinach na TEAMSie, najlepiej po uprzednim zawiadomieniu drogą mailową
rozwój tożsamości i autonomii w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości; psychologiczne mechanizmy buntu młodzieńczego; indywidualne i społeczno-kulturowe uwarunkowania procesu stawania się dorosłym,