dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr

mail: anna.oleszkowicz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 367 18 14
Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
Konsultacje semestr zimowy 2020/2021 poniedziałek 14.30 - 15.30 piątek 12-13 Kontakt w tych godzinach telefoniczny lub na TEAMS po uprzednim umówieniu się drogą mailową
rozwój tożsamości i autonomii w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości; psychologiczne mechanizmy buntu młodzieńczego; indywidualne i społeczno-kulturowe uwarunkowania procesu stawania się dorosłym,