dr Agnieszka Drzazga

Konsultacje Funkcje Prowadzone zajęcia Dodatkowe informacje Zainteresowania
dr Agnieszka Drzazga – kontakt agnieszka.drzazga@op.pl Telefon – 601854915 Do dnia 14.04.2020 kontakt ze studentami odbywa się drogą elektroniczną oraz telefonicznie w godzinach planowych zajęć.