Zarządzanie archiwami bieżącymi

Kod przedmiotu 22-HI-S2-ZarzArchB
Nazwa Zarządzanie archiwami bieżącymi
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2010/11-L 2011/12-L 2012/13-L 2013/14-L 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L