Zarządzanie dokumentacją współczesną

Kod przedmiotu 22-HI-S1-ZaDoWs
Nazwa Zarządzanie dokumentacją współczesną
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2010/11-Z 2011/12-Z 2012/13-Z 2013/14-Z 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z 2019/20-Z