(P.F.) Antropolog kultury na rynku pracy i w działalności non-profit

Kod przedmiotu 22-ET-S-AntrRynPra
Nazwa (P.F.) Antropolog kultury na rynku pracy i w działalności non-profit
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2011/12-L