Zapobieganie agresji

Kod przedmiotu 22-PS-SM-ZapAgrME131
Nazwa Zapobieganie agresji
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2010/11-L 2011/12-L 2012/13-L 2013/14-L 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L