Wprowadzenie do superwizji

Kod przedmiotu 22-PS-WM-WprSupME186
Nazwa Wprowadzenie do superwizji
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2011/12-Z 2012/13-Z 2013/14-Z 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z