Diagnoza psychologiczna. Wybrane zagadnienia metodologii badań nad negocjacjami

Kod przedmiotu 22-PS-SM-DiagPME175
Nazwa Diagnoza psychologiczna. Wybrane zagadnienia metodologii badań nad negocjacjami
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2011/12-Z 2012/13-Z 2013/14-Z 2014/15-Z 2017/18-Z 2018/19-Z