Dydaktyka historii w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej

Kod przedmiotu 22-HI-N-S2-DyHiw
Nazwa Dydaktyka historii w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2013/14-L 2014/15-L 2015/16-L 2015/16-Z 2016/17-L 2016/17-Z 2017/18-L 2017/18-Z