Dydaktyka przedmiotów: "Muzyka" i "Historia muzyki" i "Wiedza o kulturze" w szkołach ponadpodstawowych oraz szkolnych przedmiotów muzykologicznych (...)

Kod przedmiotu 22-MZ-S2-Dyd3
Nazwa Dydaktyka przedmiotów: "Muzyka" i "Historia muzyki" i "Wiedza o kulturze" w szkołach ponadpodstawowych oraz szkolnych przedmiotów muzykologicznych (...)
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-Z 2015/16-L 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z