Praktyki zawodowe - hospitacje zajęć dydaktycznych

Kod przedmiotu 22-22-SDNH-S3-PrZa1
Nazwa Praktyki zawodowe - hospitacje zajęć dydaktycznych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z