Praktyki zawodowe - hospitacje zajęc dydaktycznych

Kod przedmiotu 22-22-SDNH-S3-PrZa2
Nazwa Praktyki zawodowe - hospitacje zajęc dydaktycznych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L