Studia Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami

Kod programu 22-SPPSRD
Opis Studia Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami
Tryb studiów niestacjonarne
Rodzaj studiów podyplomowe
Czas trwania 1 roczne
Dalsze studia -
Strona www rekrutacji -