Pedagogika, zaoczne II stopnia

Kod programu PE-I-K0-Z2
Opis Pedagogika, zaoczne II stopnia
Tryb studiów niestacjonarne
Rodzaj studiów II stopnia
Czas trwania 2-letnie
Dalsze studia studia doktoranckie, studia podyplomowe
Strona www rekrutacji -