Zarządzanie wiedzą

Kod przedmiotu 22-PE-S1-ED5ZW
Nazwa Zarządzanie wiedzą
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2018/19-Z