(P.F.) Krytyka kulturowa. Posthumanistyka. Nurty, zjawiska i procesy

Kod przedmiotu 22-EAK-S-KryKult
Nazwa (P.F.) Krytyka kulturowa. Posthumanistyka. Nurty, zjawiska i procesy
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-L 2015/16-Z 2016/17-L 2016/17-Z 2017/18-Z