Zajęcia fakultatywne: Projekt „Marzenie” – psychologiczne aspekty przedsiębiorczości i kreatywności

Kod przedmiotu 22-PS-WM-ZF4eMarzeni
Nazwa Zajęcia fakultatywne: Projekt „Marzenie” – psychologiczne aspekty przedsiębiorczości i kreatywności
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L