Dobór i ocena kadr

Kod przedmiotu 22-22-SPPZ-P-DobiOce
Nazwa Dobór i ocena kadr
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L 2019/20-Z