Zarządzanie zorientowane na porozumienie

Kod przedmiotu 22-22-SPPZ-P-ZarzZo
Nazwa Zarządzanie zorientowane na porozumienie
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2019/20-Z