Doskonalenie pracowników

Kod przedmiotu 22-22-SPPZ-P-DosPraI
Nazwa Doskonalenie pracowników
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2014/15-Z 2015/16-L 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z 2019/20-Z