Zajęcia fakultatywne: Zastosowanie typologii C. Junga w projektowaniu karier zawodowych

Kod przedmiotu 22-PS-WM-ZF4eZasTypo
Nazwa Zajęcia fakultatywne: Zastosowanie typologii C. Junga w projektowaniu karier zawodowych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-L 2017/18-L