Konwersatorium specjalizacyjne: Kulturoznawca w muzeum

Kod przedmiotu 2214-KU-S1-KS-KulMu2
Nazwa Konwersatorium specjalizacyjne: Kulturoznawca w muzeum
Język wykładowy POL
Cykle dydaktyczne 2017/18-L 2018/19-L