Praktyki zawodowe - hospitacje prowadzenie zajęć dydaktycznych

Kod przedmiotu 22-22-SDNH-S3-PrZa8
Nazwa Praktyki zawodowe - hospitacje prowadzenie zajęć dydaktycznych
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2017/18-L