Dydaktyka historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

Kod przedmiotu 22-HI-N-S1-DydHiSp3
Nazwa Dydaktyka historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2014/15-L 2014/15-Z 2015/16-Z 2016/17-Z 2017/18-Z