Dydaktyka historii i społeczeństwa w szkole podstawowej

Kod przedmiotu 22-HI-N-S1-DyHiSp4
Nazwa Dydaktyka historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2015/16-L 2016/17-L 2017/18-L