Zajęcia terenowe - Animacja odtwórstwa historycznego

Kod przedmiotu 22-ML-K-S1-ZTAnim06
Nazwa Zajęcia terenowe - Animacja odtwórstwa historycznego
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L 2018/19-L