Wykład specjalizacyjny: Między tradycją a innowacją. Wytwórczość, produkcja i rzemiosło w epoce brązu

Kod przedmiotu 22-AR-S2-WSpJB
Nazwa Wykład specjalizacyjny: Między tradycją a innowacją. Wytwórczość, produkcja i rzemiosło w epoce brązu
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2017/18-L