(P.F.) #EtnoWiki – między cyberantropologią a digitalizacją wiedzy antropologicznej

Kod przedmiotu 22-EAK-S-EtnoWiki
Nazwa (P.F.) #EtnoWiki – między cyberantropologią a digitalizacją wiedzy antropologicznej
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2016/17-L 2018/19-Z