Zajęcia fakultatywne: Zagadnienia egzystencjalne a kondycja człowieka współczesnego. Psychologiczne aspekty duchowości, religijności i sensu

Kod przedmiotu 22-PS-SM-ZF4eZagEgz
Nazwa Zajęcia fakultatywne: Zagadnienia egzystencjalne a kondycja człowieka współczesnego. Psychologiczne aspekty duchowości, religijności i sensu
Język wykładowy
Cykle dydaktyczne 2017/18-L