Pracownie i laboratoria

Koła Naukowe i Stowarzyszenia w IPs

Wyjazdy w ramach Erasmus+

Nasi pracownicy


Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego udostępnia wszystkim zainteresowanym listę rankingową na kierunek psychologia (jednolite magisterskie stacjonarne), które to studia rozpoczną się w nadchodzącym roku akademickim 2024/2025.


Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim znalazła się już po raz kolejny na czwartym miejscu w opublikowanym 26 czerwca przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Rankingu Kierunków Studiów 2024, a na trzecim miejscu wszystkich publicznych uczelni prowadzących kierunek psychologia.


Dr Magdalena Żurko z naszego Instytutu otrzymała nagrodę „Wrocławska Wolność”. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w dniu 5.06.2024 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.


W tym roku, już po raz kolejny zorganizowaliśmy pożegnanie studentów V roku psychologii. 5 czerwca 2024 spotkaliśmy się już po raz ostatni w Auli naszego Instytutu. Była to okazja, aby wyróżnić i szczególnie podziękować studentom V roku, którzy w sposób wyjątkowy dali się poznać, jako osoby silnie zaangażowane naukowo i organizacyjnie w życie Instytutu.


Chcielibyśmy serdecznie podziękować studentom wszystkich roczników, którzy w roku akademickim 2023/2024 angażowali się na rzecz naszego Instytutu. Wyróżnione przez nas osoby wspierają nasz Instytut działając w studenckich kołach naukowych, organizując konferencje i spotkania, współpracując z pracownikami przy prowadzeniu prac badawczych oraz reprezentując nas w zawodach sportowych.


Celem wyjazdu była wspólna praca nad artykułami naukowymi i przygotowanie materiału do publikacji.


Prof. Anna Brytek – Matera, kierowniczka Zakładu Psychologii Żywienia IPs znalazła się wśród 40 laureatów czwartej edycji Programu im prof. Franciszka Walczaka organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).


3 czerwca 2024 gościem naszego Instytutu była prof. dr hab. Marii Beisert z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, która wygłosiła wykład "Rozwój seksualny w okresie dzieciństwa. Między wspieraniem a ograniczaniem".


Miło nam poinformować, że dr hab. Michał Białek, prof. UWr, kierownik Zakładu Psychologii Zarządzania otrzymał grant w konkursie OPUS 26 w wysokości 1 627 425 PLN na realizację projektu „Zarządzanie reputacją a umiejętność skutecznej aplikacji modeli normatywnych w podejmowaniu decyzji”.


Szanowni Państwo zachęcamy do odsłuchania wywiadu, który z dr hab. Danutą Borecką-Biernat, prof. UWr, kierowniczką Zakładu Psychologii Edukacji i Wychowania przeprowadziła Pani Redaktor Naczelna czasopisma Podstawy Edukacji Pani prof. Małgorzata Piasecka.


22 maja 2024 studenci zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii (PSSiAP) poprowadzili warsztaty dla 3 klas licealnych z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Nysie (Carolinum).


21 maja 2024 gościliśmy niezwykłego naukowca profesora Harvey'a Whitehouse z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który wizytował Uniwersytet Wrocławski w ramach programu zapraszania "profesorów wizytujących" IDUB. Profesor Whitehouse wygłosił wykład "Conformism, Religiosity, and Tribalism: The Evolutionary Origins of the Modern World". Spotkanie, które prowadził dr Michał Misiak, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno naszych studentów, jak i pracowników. Nasz gość przyjechał na zaproszenie dr hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr.


Drodzy Studenci, zapraszamy Was na wyjątkowe warsztaty. Introduction to ethological methods in social sciences


Z dumą informujemy, że dr Marta Kowal oraz Michał Pieniak, doktorant dr hab. Anny Oleszkiewicz, prof. UWr, otrzymali prestiżowe stypendium w 32 edycji programu START, przyznawane co roku przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia otrzymało 100 wybitnych młodych naukowców, którzy zostali wybrani z grona 641 kandydatów.


8 maja 2024 odbył się wykład dr Agnieszki Nomejko pt. "Terapia poznawczo-behawioralna problemów seksualnych par”. Przedmiotem wykładu był biopsychospołeczny i poznawczo-behawioralny sposób rozumienia problemów seksualnych oraz zweryfikowane empirycznie modele pracy psychoterapeutycznej z parami zgłaszającymi trudności w tej sferze bliskiego związku.


W instytucie Psychologii od 2021 roku działa Inkubator Doskonałości Naukowej Being Human, finansowany w ramach konkursu IDUB UWr. Inkubatorem kieruje prof. Craig Roberts wraz z prof. Piotrem Sorokowskim i prof. Agnieszką Sorokowską. W zespole znajdują się inni psycholodzy, min., dr Marta Kowal i dr Michał Misiak. Inkubator zajmuje się badaniami na pograniczu etologii – psychologii (ewolucyjnej/kulturowe) – oraz - nauk humanistycznych. W ramach inkubatora prowadzone są olbrzymie badania międzykulturowe, a także projekty w krajach afrykańskich, Papui, Mongolii czy na wyspach Pacyfiku.


12 kwietnia 2024 w Auli naszego Instytutu odbył się wykład Krzysztofa Błażejewskiego pt. "Trzeba poczuć, żeby uleczyć - Psychoterapia Młodzieży i Opiekunów Skoncentrowana na Emocjach”.


Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera, kierowniczka Zakładu Psychologii Żywienia w naszym Instytucie wygłosiła wykład gościnny pt. Overview of Orthorexia Nervosa: what do we know and what do we do? w University of Tokyo. Już po raz drugi prof. Anna Brytek-Matera gościła na zaproszenie kierownika wydziału prof. Kazuhiro Yoshiuchi w Department of Psychosomatic Medicine, University of Tokyo Hospital, University of Tokyo.


dr Izabela Lebuda, prof. UWr z naszego Instytutu otrzymała tytuł doktor habilitowanej


Wiktoria Jędryczka (osiągnięcia naukowe) oraz Paweł Piekielny (osiągnięcia sportowe) z naszego Instytutu otrzymali stypendium Ministra Nauki na rok akademicki 2023/2024.


23 marca 2024 odbyły się w naszym Instytucie Drzwi Otwarte. Podczas tego wydarzenia licealiści mieli możliwość wysłuchania prelekcji naszych pracowników, uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez naszych studentów, a także wzięcia udziału w spotkaniu poświęconemu rekrutacji na studia w Instytucie Psychologii. Dodatkowo przedstawiciele kół naukowych i stowarzyszeń (Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej, Studenckie Koło Naukowe Genderówka, Koło Naukowe Seksuologii im. M. Wisłockiej UWr oraz PSSiAP) przygotowali stoiska, przy których dzielili się swoja wiedzą, odpowiadali na pytania i rozmawiali o studiowaniu w naszym Instytucie z licznie przybyłymi licealistami.


20 marca 2024 w naszym Instytucie odbył się wykład dr Marty Kochan-Wójcik pt. ."Tęsknota za kontaktem i lęk przed bliskością. Terapia osób cierpiących z powodu wczesnej traumy relacyjnej."


Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Instytutu Psychologii podjął się współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu, który jest pomysłodawcą i głównym organizatorem wielowymiarowego projektu „DzienDlaKobiet z PCK „Być Kobietą”. Wydarzenie swoim patronatem objął Rektor UWr prof. Robert Olkiewicz.


24 lutego miało miejsce wyjątkowe, międzynarodowe wydarzenie - Dzień Walki z Depresją. Podczas tego dnia, w Instytucie Psychologii, zorganizowane zostały inspirujące warsztaty oraz wykład, poświęcone różnym aspektom psychologicznym związanym z depresją.


Miło nam poinformować, że studentki Instytutu Psychologii – Anna Chwalibóg, Agnieszka Dobrzyńska, Urszula Frączek oraz Weronika Gradkowska znalazły się wśród laureatek Studenckiego Programu Stypendialnego.


Informujemy, że w ramach przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono wykonawców w grancie OPUS 24 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Naukowego 2022/47/B/HS6/00840


Magic Spheres – gra odwracająca uwagę od bólu u dzieci została stworzona przez pracowników naszego Instytutu dr Marcina Czuba i dr Joannę Piskorz, którzy od prawie dekady prowadzą badania nad odwracaniem uwagi od krótkotrwałego bólu.


Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronach Instytutu Psychologii oraz Narodowego Centrum Nauki w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisku doktorantki_a w projekcie „Twórcza sprawczość: pomiar, mechanizmy, wspieranie” kierowanym przez prof. Macieja Karwowskiego, a finansowanym w ramach konkursu OPUS23 Narodowego Centrum Nauki, wpłynęły trzy kandydatury.


Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr, kierownik Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu znalazł się ponownie na liście laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki.


22 stycznia odbył się w naszym Instytucie wykład edukacyjny organizowany z fundacją SEDEXPL w ramach ogólnopolskiej kampanii „Miłość to nie przemoc”


25.01.2024

Zachęta Dyrekcji IPs do wzięcia udziału w ankietach ewaluacyjnych.


12.01.2024

Informacja o modułach, które zostaną uruchomione dla 5 roku


Miejsce wykonywania badań: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz różne lokalizacje w obrębie województwa Dolnośląskiego Termin wykonywania badań: 1.02.2024 – 30.09.2026 (32 miesiące)


Serdecznie gratulujemy dr hab. Kindze Lachowicz – Tabaczek, prof. UWr, która została laureatką IV edycji Konkursu na Granty Wewnętrzne UWr, realizowanego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).


W ramach projektu badawczego „Twórcza sprawczość: pomiar, mechanizmy, wspieranie” (2022/45/B/HS6/00372) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, a kierowanego przez profesora Macieja Karwowskiego, poszukujemy osoby zainteresowanej pracą w wyżej wymienionym projekcie w charakterze doktoranta. Zatrudnienie na okres max. 36 miesięcy.


Dr hab. Anna Oleszkiewicz, prof. UWr ogłasza konkursy na stanowiska wykonawczyń/wykonawców (Wykonawca/czyni 1 i Wykonawca/czyni 2) oraz trzech stypendystów w ramach realizacji grantu „Rozwój zdolności węchowych a rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym - badania podłużne” finansowanego w ramach konkursu OPUS przez Narodowe Centrum Nauki (#2022/47/B/HS6/00840).


W sobotę 2 grudnia odbyła się już VII edycja, organizowanego przez nasz Instytut Konkursu Wiedzy Psychologicznej. Organizowany przez nasz Instytut Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży z całej Polski. W tym roku zgłoszeń mieliśmy ponad 700, a ponad 500 uczennic i uczniowie szkół średnich z całej Polski wzięło w nim ostatecznie udział. Podczas tej edycji Konkursu pytania dotyczyły problematyki różnic indywidualnych.


W imieniu zespołu "Małe Noski" mamy zaszczyt zaprosić Dzieci (w wieku 5-8 lat) i Rodziców z Wrocławia oraz okolic do udziału w prowadzonym przez nas projekcie naukowym. Chcemy zbadać, czy dzieci o wyższej neofobii żywieniowej reagują na zapachy silniej niż dzieci, które nie doświadczają trudności żywieniowych.


23 listopada 2023 gościliśmy w naszym Instytucie p. Marzenę Barszcz, która wygłosiła wykład pt. "Jak życzliwość dla ciała może wpływać na zmianę wzorców relacyjnych? Relacja psyche – soma jako lustro dawnych uwewnętrznień i aktualnych zmagań konfliktowych". Wykład odbył się z okazji Międzynarodowego Dnia Życzliwości. Spotkanie zorganizował mgr Przemysław Nowicki, a prowadziła je dr Małgorzata Włodarczyk.


Z dumą informujemy, że nasza doktorantka mgr Aleksandra Zielińska znalazła się w gronie laureatów Stypendium Prezydenta Wrocławia im. Wincentego Stysia (w zakresie nauk społecznych i humanistycznych). Promotorem Aleksandry Zielińskiej jest prof. dr hab. Maciej Karwowski, a pomocniczą promotorką dr Izabela Lebuda, prof. UWr.


13 listopada 2023 w Instytucie Psychologii odbył się gościnny wykład prof. Petera Karla Jonasona pt. "Intrapersonal causes and interpersonal consequences of living a fast life: Psychopathy, narcissism and Machiavellianism as life history strategies". Profesor Jonason przybył do Wrocławia na zaproszenia mgr Moniki Kozłowskiej oraz dr hab. Kingi Lachowicz - Tabaczek, prof. UWr.


Nasza dyscyplina, czyli psychologia na UWr po raz kolejny znalazła się w najnowszej edycji rankingu Times Higher Education World University Rankings by Subject 2024, porównującego uczelnie wyższe na świecie według dyscyplin naukowych (subjects).


W dniach 21 i 22 października br nasi studenci i absolwenci, zaangażowani w pomoc psychologiczną w ramach Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego oraz Zespołu Wsparcia Psychologicznego UWr uczestniczyli w warsztatach z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.


Uniwersytet Stanforda oraz wydawnictwo Elsevier opublikowali najnowszą edycję rankingu najczęściej cytowanych, a tym samym mających największy wpływ na rozwój nauki badaczy na świecie (tzw. TOP 2%).


Studenckie Koło Naukowe GENDERÓWKA, które działa przy Instytucie Psychologii pod opieką dr Katarzyny Serafińskiej, zorganizowało w ostatnich miesiącach szereg działań w ramach projektu "Trans-przyjazny UWr". Celem projektu jest wspieranie osób transpłciowych w społeczności akademickiej. Działania te możliwe były dzięki środkom pozyskanym przez Koło w ramach Akademickiego Budżetu Otwartego.


5 października 2023 profesor Anjan Chatterjee wygłosił w naszym Instytucie wykład pt. "The Seduction of Beauty". Spotkanie z naszym gościem porowadził dr hab. Jerzy Luty, prof. UWr z Zakładu Psychologii Osobowości.


Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera, kierowniczka Zakładu Psychologii Żywienia w naszym Instytucie, uzyskała nagrodę dydaktyczną IDUB w ramach I edycji konkursu na


Miło nam poinformować, że dr hab. Jerzy Luty – pracujący w naszym instytucie w Zakładzie Psychologii Osobowości – objął w październiku br. stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.


Mijający semestr letni zakończył się wizytą w naszym Instytucie światowej sławy psychologa Profesora Roberta Sternberga. Profesor Sternberg przyjechał do naszego Instytutu na zaproszenie dr hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr.


Nasz Instytut to nie tylko pracownicy naukowi i administracja, ale przede wszystkim STUDENCI. Chcielibyśmy serdecznie podziękować studentom wszystkich roczników, którzy w roku akademickim 2022/2023 angażowali się na rzecz naszego Instytutu.


13.06.2023

29 maja 2023 odbyło się spotkanie ze studentami V roku psychologii. Była to okazja, aby wyróżnić i szczególnie podziękować studentom V roku, którzy w sposób wyjątkowy dali się poznać, jako osoby silnie zaangażowane naukowo i organizacyjnie w życie Instytutu.


Miło nam poinformować, że dr hab. Jolanta Kowal – kierująca w naszym instytucie Zakładem Psychologii Osobowości – od czerwca br. objęła stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.


W dniach 18-30 maja 2023 roku odbyła się VI edycja Dni Zawodu Psychologa organizowanych przez Koło Naukowe Psychologii w Biznesie.


1 czerwca 2023 gościem naszego Instytutu był dr Sławomir Jarmuż, który wygłosił wykład pt. "Mądrość w teorii i w praktyce".


W dniach 29.05 – 02.06.2023 Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej organizowało V edycję Tygodnia Równości. W ramach wydarzenia studenci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz osoby spoza murów Uczelni mogły wziąć udział w webinarach, warsztatach oraz pokazie filmowym organizowanym we wrocławskim Infopunkcie.


Michał Stefańczyk, doktorant dr hab. Agnieszki Sorokowskiej, prof. UWr, otrzymał prestiżowe stypendium w programie START 2023, przyznawane co roku przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia otrzymało 100 wybitnych młodych naukowców, którzy zostali wybrani z grona 660 kandydatów. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 31.


Dr hab. Anna Oleszkiewicz, prof. UWr, z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej otrzymała grant w konkursie OPUS 24 w wysokości 1 279 292 PLN na realizację projektu „Rozwój zdolności węchowych a rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym - badania podłużne”.


16 maja 2023 roku odbyło się w naszym Instytucie niezwykłe wydarzenie na pograniczu wielu dyscyplin nauki „Homo-Aestheticus: Człowiek na pograniczu sztuki - percepcji i estetyki”.


Interdyscyplinarny zespół badawczy na pograniczu psychologii, etologii, kultury i sztuki - Being Human, w którym prof. Sorokowski jest jednym z liderów, organizuje tego samego dnia spotkanie pod hasłem "Naukowe emocje!". Spotkanie to odbędzie się w dniach 16-17 maja w Niemczy


Miło nam poinformować, że dr hab. Ryszard Poprawa – kierujący w naszym instytucie Zakładem Psychologii Klinicznej i Zdrowia – objął w kwietniu br. stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.


25 marca 2023 odbyły Drzwi Otwarte naszego Instytutu. Podczas Drzwi Otwartych można było wysłuchać prelekcji naszych pracowników, uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez naszych studentów, a także wziąć udział w spotkaniu poświęconemu rekrutacji na studia w Instytucie Psychologii...


W poniedziałek 13 marca w naszym Instytucie odbyło się spotkanie z mgr Jackiem Rydlewskim i dr Anną Paluszak, pt. Terapeutycznie o związkach". Spotkanie skoncentrowane było wokół problematyki poruszanej w książce autorstwa naszych gości "Ścieżki miłości. O tym, jak zbudować trwałą i szczęścia relację".


"W konkursie na stanowisko doktoranta w projekcie "Twórcza sprawczość: pomiar, mechanizmy, wspieranie” (2022/45/B/HS6/00372) wpłynęła


02.03.2023

Po raz kolejny Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego świętował rocznicę urodzin brytyjskiego przyrodnika i geologa, twórcy teorii ewolucji - Karola Darwina. Jak wiele ośrodków akademickich na świecie zorganizowaliśmy z tej okazji wydarzenie mające na celu popularyzację teorię ewolucji - Dni Darwina.


23 lutego 2023r w Instytucie Psychologii odbyły się warsztaty oraz panel dyskusyjny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją


Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Praca dla doktoranta w projekcie NCN kierowanym przez profesora Macieja Karwowskiego


Po dwuletniej przerwie w naszym Instytucie odbyło się spotkanie wigilijne. Studenci i pracownicy IPs spotkali się, aby wspólnie pośpiewać kolędy, złożyć sobie życzenia oraz pobyć ze sobą przy pysznym cieście i kawie.


Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera z naszego Instytutu wygłosiła wykład pt. „Historical and current eating disorder epidemiology in light of psychological findings: Eastern European perspectives” na Uniwersytecie Tokijskim, który jest najlepszą uczelnią w Japonii i należy do ścisłej czołówki najlepszych uczelni na świecie.


Serdecznie gratulujemy dr Tomaszowi Frąckowiakowi i dr Alinie Żurek, którzy zostali laureatami III edycji Konkursu na Granty Wewnętrzne UWr.


Miło nam poinformować, że prof. Maciej Karwowski, kierownik Zakładu Psychologii Twórczości oraz dwoje naszych doktorantów Aleksandra Zielińska (promotor prof. Maciej Karwowski) oraz Michał Pieniak (promotor dr hab. Anna Oleszkiewicz, prof. UWr) znaleźli się na liście laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki.


Nasi pracownicy laureatami w II edycji konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”


W sobotę 3 grudnia odbyła się już VI edycja, organizowanego przez nasz Instytut Konkursu Wiedzy Psychologicznej.


Uniwersytet Stanforda oraz wydawnictwo Elsevier opublikowali najnowszą edycję rankingu najczęściej cytowanych, a tym samym mających największy wpływ na rozwój nauki badaczy na świecie (tzw. TOP 2%)


Kolejny rok z rzędu nasi studenci i studentki publikują swoje artykuły w czasopiśmie "Ogrody Nauk i Sztuk". Tym razem trzy grupy młodych badaczy opublikowało wyniki swoich prac empirycznych stanowiących efekt badań prowadzonych w ramach studenckich projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii.


Nasza dyscyplina, czyli psychologia na UWr odniosła wielki sukces! W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education World University Rankings by Subject 2023 awansowaliśmy do grupy 201-250 najlepiej ocenionych dyscyplin psychologii na świecie, czyli jeszcze lepiej niż roku temu, gdzie uplasowaliśmy się w TOP – 300.


Miło nam poinformować, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu otrzymała tytuł doktor habilitowanej w naukach społecznych, w ramach dyscypliny psychologia


Rusza projekt Kreatywna Polska! Zespół z Instytutu Psychologii UWr, pod kierownictwem dr. hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr, zaprasza do udziału w nim nauczycieli i nauczycielki klas drugich szkół podstawowych. Nadrzędne cele programu to rozwój kreatywności i wrażliwości kulturowej uczniów, a także podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej.


Uniwersytet Pontifical Catholic University w Rio de Janeiro zaprasza zagranicznych studentów na studia magisterskie i doktoranckie!


Miło nam poinformować, że postanowieniem Prezydenta RP z dnia 05.09.2022, Maciej Karwowski – kierujący w naszym instytucie Zakładem Psychologii Twórczości – otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinach psychologia oraz pedagogika.


W ramach Inkubatora Doskonałości Naukowej Being Human powołanego przez Uniwersytet Wrocławski zorganizowany został tygodniowy wyjazd szkoleniowy do Chróstowa (5-11 września, 2022).


Za nami już uroczystość pożegnania studentek i studentów V roku, na którym wyróżniliśmy tych, którzy dali się poznać, jako osoby silnie zaangażowane naukowo i organizacyjnie w życie Instytutu.


12 naszych pracowników laureatami w II edycji konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na dodatki motywacyjne czasowe.


Z dumą informujemy, że Psychologia UWr po raz kolejny w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 zajęła 4 miejsce.


24.06.2022

Dr hab Piotr Sorokowski prof. UWr wraz z zespołem otrzymał ponad milion złotych na finansowanie projektu pt. "Kreatywna Polska!".


W postępowaniu konkursowym w projekcie NCN 2020/39/B/HS6/01533 komisja wyłoniła dwójkę stypendystów


13 czerwca 2022 odbył się wykład prof. dr hab. Lidii Cierpiałkowskiej z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Zaburzenie osobowości a doświadczenie traumy relacyjnej. Spotkanie poprowadził dr hab. Ryszard Poprawa z Instytutu Psychologii UWr.


13 czerwca 2022 odbyło się spotkanie ze studentami V roku psychologii. Była to okazja, aby wyróżnić i szczególnie podziękować studentom V roku, którzy w sposób wyjątkowy dali się poznać, jako osoby silnie zaangażowane naukowo i/lub organizacyjnie w życie Instytutu.


W dniach 20-22 maja odbyły się Dni Psychologii 2022 Wydarzenie zorganizowane zostało przez PSSiAP Wrocław we współpracy z psychologicznymi kołami naukowymi Uniwersytetu Wrocławskiego


Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej już po raz czwarty zorganizowało Tydzień Równości. W tym roku po raz pierwszy wydarzenie było współorganizowane przez Stowarzyszenie Równi w Różnorodności i odbyło się w terminie 16 – 20.05.2022.


W dniach 9-11 maja 2022 roku odbyły się Dni Zawodu Psychologa, które Koło Naukowe Psychologii w Biznesie zorganizowało już piąty rok z rzędu. Trzeci raz wydarzenie to odbyło się formie online.


Dr Anna Oleszkiewicz, prof. UWr ogłasza konkursy na dwa stanowiska dla stypendystki/stypendysty w ramach realizacji grantu...


Z dumą informujemy, że nasza studentka Lidia Wojtycka już po raz drugi otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe


Miło nam poinformować, że dr hab. Piotr Sorokowski, kierownik Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu znalazł się ponownie na liście laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki.


7 kwietnia studenci IV i V roku psychologii mieli możliwość uczestniczenia w wyjątkowych warsztatach


26 marca 2022 odbyły Drzwi Otwarte naszego Instytutu, po raz trzeci odbyły się one w trybie zdalnym. Podczas Drzwi Otwartych można było wysłuchać prelekcji naszych pracowników, wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez naszych studentów, a także


21 marca odbył się wykład dr Agnieszki Sabiniewicz pod tytułem "Rola węchu w komunikacji międzygatunkowej".


Z radością informujemy, że dr Izabela Lebuda, prof. UWr. otrzymała prestiżową nagrodę przyznaną przez ....


Prof. dr hab. Anna Brytek-Matera została laureatką nagrody Ministra Edukacji i Nauki przyznawanej w kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.


Profesor Maciej Karwowski redaktorem naczelnym Journal of Creative Behavior a profesor Izabela Lebuda zastępcą redaktora naczelnego Thinking Skills and Creativity.


11 stycznia w IPs odbył się wykład dra Macieja Behnke oraz dra hab. Łukasza Kaczmarka prof. UAM, pod tytułem Piękno badań o e-sporcie – czyli czego nauczyliśmy się badając gry i graczy.


Z wielką radością informujemy, że dr Izabela Lebuda i dr Anna Oleszkiewicz awansowały na stanowisko profesora w Uniwersytecie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr hab. Anna Brytek-Matera otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...


Z radością informujemy, że prof. Anna Brytek - Matera otrzymała stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w czwartej edycji programu im. Mieczysława Bekkera. Stypendia NAWA otrzymało w tej edycji 176 badaczek i badaczy (spośród 507 kandydatów) z polskich uczelni oraz innych jednostek naukowych.


Dr Anna Oleszkiewicz otrzymała stypendium wyjazdowe w ramach I Edycji Programu Wspierania Wyjazdu Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza UWr.


W październiku 2021 roku na Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczął swoją przewidzianą na cztery lata działalność Inkubator BEING HUMAN: BRIDGE-BUILDING BETWEEN THE HUMANITIES AND ETHOLOGY


Dr Bartosz Helfer został kierownikiem jednego z ośmiu Inkubatorów Doskonałości Naukowej powołanych przez UWr.


Serdecznie gratulujemy dr Katarzynie Durniat z naszego Instytut, która została laureatką II edycji Konkursu na Granty Wewnętrzne UWr.


W sobotę 11 grudnia odbyła się V już edycja, organizowanego przez nasz Instytut Konkursu Wiedzy Psychologicznej. Jak co roku wzięły w nim liczny udział uczennice i uczniowie szkół średnich z całej Polski. W tym roku ponownie ze względu na sytuacje epidemiczną Konkurs odbył się online. Uczestniczyło w nim ponad 700 osób. Przygotowania do tegorocznej edycji koordynowali: dr Kamila Madeja – Bień, dr Joann Piskorz, dr Sylwester Orzechowski oraz dr Aleksandra Słowińska.


Warsztaty poprowadzone zostały przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM)


2 grudnia w IPs odbył się otwarty wykład dr Aleksandry Chybickiej – Myszki pod tytułem: Neuroafektywny Model Relacyjny (NARM™) - nowe podejście w terapii kompleksowej traumy rozwojowej.


W dniu 26 listopada 2021 r. Koło Naukowe Psychologii Klinicznej zorganizowało wykład dotyczący tematu zaburzenia osobowości z pogranicza, pt. „BORDERLINE oczami psychoterapeutki i pacjentki”.


Miło nam poinformować, że dr Bartosz Helfer z Zakładu Psychologii Rozwoju naszego Instytutu został laureatem konkursu OPUS 21 w ramach Narodowego Centrum Nauki. Dr Helfer otrzymał 1 202 676 zł na realizację projektu "Transparentność, uczciwość i niezależność w badaniach klinicznych w psychologii".


Dr hab. Kinga Lachowicz – Tabaczek, prof. UWr, dr Tomasz Frąckowiak oraz dr Piotr Styrkowiec zostali laureatami w I edycji konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”


Nasza dyscyplina, czyli psychologia odniosła wielki sukces! Jako jedyni na całym UWr znaleźliśmy się w prestiżowej grupie Top-300!


Z dumą informujemy, że dwójka naszych doktorantów mgr Marta Kowal i mgr Michał Pieniak znalazła się w gronie laureatów Stypendium Prezydenta Wrocławia im. Wincentego Stysia (w zakresie nauk społecznych i humanistycznych). Kolejny nasz doktorant mgr Michał Stefańczyk otrzymał od komisji stypendialnej wyróżnienie.


4 listopada odbyła się gala siódmej edycji plebiscytu 30 Kreatywnych Wrocławia 2021 . Plebiscyt organizuje portal Wroclaw.pl, ARAW i Miasto Wrocław, a jego celem jest łączenie różnych światów, budowanie platformy wymiany wiedzy, doświadczenia, co przysłuży się bardziej dynamicznemu rozwojowi miasta. Wyróżnienia przyznawane są w 4 kategoriach: biznes, kultura/sztuka/design, nauka oraz społeczeństwo/miasto.


26 sierpnia 2021 ukazał się kolejny numer czasopisma "Ogrody Nauk i Sztuk", a w nim m. in. publikacje prac empirycznych naszych studentek i studentów, stanowiących efekt badań prowadzonych w ramach studenckich projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii.


Zgodnie z wytycznymi ujętymi w uchwale Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.


Dwa stanowiska badawcze w grancie NCN kierowanym przez dr Annę Oleszkiewicz


Zgodnie z wytycznymi ujętymi w uchwale Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Informujemy, że...


Z radością informujemy, że nasz pracownik dr Bartosz Helfer z Zakładu Psychologii Rozwoju otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.


Miło nam poinformować, że nasz doktorant mgr Michał Pieniak uplasował się na pierwszym miejscu w konkursie prac magisterskich i doktorskich „Otwarte Drzwi”, organizowanym cyklicznie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konkurs poświęcony jest niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym i społecznym, a tegoroczna XVII edycja objęta została honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mgr Pieniak wygrał w kategorii „kulturowe znaczenia niepełnosprawności” i otrzymał nagrodę w wysokości 6 000 zł. Promotorką nagrodzonej pracy jest dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek, prof. UWr, a przedstawione w pracy badania stanowią część projektu badawczego kierowanego przez dr Annę Oleszkiewicz w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki OPUS 2017/25/B/HS6/00561 ("Rola deficytów wzrokowych i słuchowych w kształtowaniu relacji społecznych człowieka").


Z radością informujemy, że mgr Agata Groyecka-Bernard, doktorantka dr hab. Piotra Sorokowskiego, prof. UWr, została laureatką tegorocznej edycji programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


8 czerwca w IPs odbył się otwarty wykład Urszuli Dąbrowskiej na temat: Homo sapiens – zwierzę ekstremalnie społeczne. Jak ewolucja i neuronauka tłumaczą potrzebę bycia razem?


1 czerwca to znana data każdemu z nas - Dzień Dziecka. Ten przyjemny dzień nowo powstałe Koło Naukowe Psychologii Klinicznej postanowiło uczcić organizacją wykładu na temat: “Osobowość aktorów! Czy kreowanie ról ma swoje konsekwencje w psychice?”. O wygłoszenie prelekcji została poproszona dr hab. Barbara Mróz, prof. UO - znawczyni i badaczka twórczości wybitnych aktorów polskich oraz ich psychiki. Po części wykładowej, w której Pani Profesor przedstawiła szereg badań na temat osobowości aktorów, nastąpiła część odpowiadania na pytania uczestników. Pytań było mnóstwo, a Pani Profesor cierpliwie i wyczerpująco odpowiedziała na niemal wszystkie.


W dniach 27-30 maja odbyła się kolejna edycja Dni Psychologii, pod tytułem: Seks, narkotyki i neuronauka- czyli jak działa nasz mózg?


W dniach 24-29 maja 2021 roku odbyła się trzecia edycja Tygodnia Równości - wydarzenia organizowanego przez Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej. Tydzień Równości jest okazją do podejmowania tematów związanych z osobami i grupami osób na różne sposoby narażonymi na nierówne traktowanie. To czas, podczas którego rozmawiamy o zdrowiu i funkcjonowaniu osób LGBTQIAP, ale również dowiadujemy się o możliwościach przeciwdziałania dyskryminacji, podejmujemy tematy związane z feminizmem i uczymy się o inkluzywności.


Miło nam poinformować, że dr hab. Agnieszka Sorokowska, kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej i dr Anna Oleszkiewicz z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu znalazły się ponownie na liście laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki.


20 maja 2021 w Instytucie Psychologii odbył się otwarty wykład dr Marty Kochan – Wójcik zatytułowany: Rozregulowany umysł, cierpiące ciało - terapia traumy metodą Somatic Experiencing.....


W dniach 17-20 maja 2021 roku odbyły się Dni Zawodu Psychologa. Wydarzenie to organizowane było już po raz czwarty przez Koło Naukowe Psychologii w Biznesie. Celem DZP jest przedstawienie możliwych ścieżek kariery po ukończeniu psychologii. Fachowcy z branży, osoby zajmujące się danymi profesjami na co dzień, przybliżają studentom tajniki ich pracy. Ponadto przedstawiają kolejne kroki edukacji, które należy podjąć, by zająć się daną profesją.


20 kwietnia w IPs odbył się otwarty wykład mgr Ewy Okręglickiej-Forysiak na temat: „Neurobiologia a zachowanie dzieci, czyli jak wiedza o mózgu pomaga rodzicom w trudnych sytuacjach”.


30 marca, z okazji Światowego Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów we Wrocławiu, po raz kolejny, przeprowadziło psychoedukacyjną akcję #biegunwsparcia. Jej celem było zwrócenie uwagi oraz przybliżenie społeczeństwu ogólnej problematyki choroby bipolarnej....


18 marca tego roku, Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów we Wrocławiu działające przy Instytucie Psychologii zorganizowało internetowe obchody Europejskiego Dnia Mózgu. Z tej okazji, odbył się wykład dr. n. med Joanny Krawczyk Pułapki mózgu- od przyjemności do uzależnienia...


W naszym Instytucie organizujemy szereg inicjatyw i spotkań, celem których jest poszerzanie horyzontów naszych studentów, doktorantów i pracowników. Pozostając w tym duchu, tym razem głównie z myślą o doktorantach, w ubiegłym semestrze zorganizowaliśmy wykłady z cyklu "Wykłady mistrzowskie - poszerzamy horyzonty". Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji prof. Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Craiga Robertsa z Uniwersytetu Stirling w Szkocji i prof. Camille Ferdenzi z Francuskiego Centrum Narodowego Badań Naukowych. Wszystkie prelekcje miały charakter otwarty i zorganizowane zostały w formie zdalnej z inicjatywy kierownik Szkoły Doktorskiej dr. hab. Agnieszki Sorokowskiej, prof. UWr.


Tegoroczny Dzień Kobiet w Instytucie Psychologii obchodziliśmy pod hasłem kobiecego aktywizmu i jego roli we współczesnej rzeczywistości społecznej. Studenckie Koło Naukowe GENDERÓWKA zaprosiło z tej okazji na dwa spotkania - spotkanie z badaczką ruchów społecznych dr hab. Elżbietą Korolczuk oraz spotkanie z pisarką i dziennikarką Anną Dziewit-Meller. Oba - oczywiście w formie zdalnej - połączone były wspólnym motywem rozważań nad kobiecym aktywizmem jako katalizatorem zmiany społecznej.


Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że nasz Instytut został pozytywnie oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną. Ocenę otrzymaliśmy na okres sześciu lat, co ogromnie cieszy, ale też stabilizuje naszą wysoką pozycję pośród innych polskich uczelni kształcących na kierunku psychologia.


Zgodnie z wytycznymi ujętymi w uchwale Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego jako wykonawczynie w projekcie naukowym #2020/37/B/HS6/00288 wskazano....


18 lutego czyli zaraz po Walentynkach, mieliśmy okazję uczestniczyć w zdalnym spotkaniu wokół problematyki miłości w ujęciu międzykulturowym, w ramach którego dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu wygłosił wykład "W poszukiwaniu adaptacyjnych źródeł miłości". Spotkanie zorganizowane zostało w formie zdalnej, zgromadziło liczną publiczność i zaowocowało dyskusją o samej miłości, ale też badaniach nad społecznościami tradycyjnymi.


Semestr letni przywitaliśmy gościnnym wykładem dr hab. Małgorzaty Dobrowolskiej, prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach „Człowiek w kontekście IV rewolucji przemysłowej”. Nasza Prelegentka, ekspertka psychologii pracy i organizacji, podzieliła się swoimi doświadczeniami naukowymi oraz praktycznymi w zakresie zmieniającego się środowiska zawodowego, postępu technologicznego i społecznego, w szczególności IV rewolucji przemysłowej.


Z dumą informujemy, że nasze studentki Antonina Panek i Karolina Tarnowska znalazły się na liście laureatów stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2020/2021. O stypendium ubiegać się mogą studentki i studenci, mający znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. W tej edycji rozpatrzono aż 890 wniosków i przyznano 362 stypendiów w kwocie 17 000 zł. Gratulujemy serdecznie!


Z dumą informujemy, że dr Katarzyna Pisanski z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu opublikowała wspólnie z prof. Davidem Reby artykuł w Nature Communications, jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Jest to niezwykłe osiągnięcie, które nieczęsto zdarza się polskim naukowcom.


Z radością informujemy, że dr hab. Michał Białek i dr hab. Agnieszka Sorokowska znaleźli się na liście laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS. W konkursie tym biorą udział projekty, których celem jest powołanie zespołu badawczego, prowadzącego badania o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, a pozostałą cześć zespołu tworzą osoby nieposiadające stopni naukowych. W rozstrzygniętej właśnie dziesiątej edycji konkursu SONATA BIS nasi naukowcy znaleźli się pośród 76 osób, których wnioski zakwalifikowały się do finansowania (na 427 złożonych wniosków), a ich projekty otrzymały łącznie wsparcie w kwocie ponad 2 900 000 złotych!


Dr Anna Oleszkiewicz ogłasza konkursy na stanowiska wykonawczyń/wykonawców i stypendystki/stypendysty w ramach realizacji grantu „Neurosensoryczne, poznawcze i emocjonalne efekty treningu węchowego” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2020/37/B/HS6/00288).


Dr Alicja Keplinger rozpoczęła pracę w Instytucie Psychologii w połowie lat 80-tych.....


13 stycznia w IPs odbył się otwarty wykład dr n. med. Joanny Krawczyk na temat "Samobójcy są wśród nas, czyli rozważania nad tym, co trzyma nas przy życiu, co popycha ku śmierci oraz jak zauważyć samobójczy kryzys". Prelekcja online zgromadziła sporą publiczność prawie 700 osób, a dyskusje wokół problematyki suicydalnej nie miały końca. Poruszane zagadnienia dotyczyły myśli samobójczych oraz ich konsekwencji, czynników, mających wpływ na podjęcie decyzji o samobójstwie, zapobieganiu samobójstwom, a także wsparcia dla osób w kryzysie samobójczym.


Z radością informujemy, że dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr i dr Piotr Styrkowiec otrzymali stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w trzeciej edycji programu im. Mieczysława Bekkera. Stypendia NAWA otrzymało w tej edycji 135 badaczek i badaczy z polskich uczelni oraz innych jednostek naukowych.


Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Agnieszka Sorokowska, prof. UWr i dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr z naszego Instytutu znaleźli się w gronie najlepszych naukowców na świecie czyli na prestiżowej liście The World’s Top 2% Scientists, na której znajdują się najczęściej na świecie cytowani autorki i autorzy.


Z dumą informujemy, że dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr został po raz drugi wybrany członkiem Rady Uniwersytetu Wrocławskiego. W Radzie zasiada dziewięć osób, w tym także osoby spoza kadry uniwersyteckiej.


W sobotę 5 grudnia odbyła się IV już edycja, organizowanego przez nasz Instytut Konkursu Wiedzy Psychologicznej. Jak co roku wzięły nim liczny udział uczennice i uczniowie szkół średnich z całej Polski. W tym roku ze względu na sytuacje epidemiczną Konkurs odbył się online. Uczestniczyło w nim ponad 350 osób. Przygotowania do tegorocznej edycji koordynowali: dr Kamila Madeja – Bień, dr Joann Piskorz, dr Sylwester Orzechowski oraz dr Aleksandra Słowińska.


W poniedziałek 30 listopada naszym gościem był dr Sławomir Jarmuż, współzałożyciel znanej szkoły trenerskiej Moderator, trener i coach, a także autor wielu publikacji poświęconych osobowości i zarządzaniu, w tym ostatniej, zatytułowanej "Paradoksalna psychologia czyli zdrowy rozsądek na manowcach". Spotkanie w trybie online zgromadziło sporą liczbę uczestników i wzbudziło żywą dyskusję. Gościa zapowiedziała dr Bogusława Błoch z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu.


Miło nam poinformować, że dr Anna Oleszkiewicz z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej naszego Instytutu została laureatką konkursu OPUS 19 w ramach Narodowego Centrum Nauki. Dr Oleszkiewicz otrzymała 767 328 zł na realizację projektu "Neurosensoryczne, poznawcze i emocjonalne efekty treningu węchowego".


Po dwudziestoletniej przerwie ukazał się w nowej edycji podręcznik "Psychologia wychowania" pod redakcją prof. Hanny Liberskiej i prof. Janusza Trempały. Książka wydana została nakładem Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN i stanowi pierwszą od wielu lat publikację, podsumowującą dorobek polskiej psychologii wychowania na tle literatury światowej. Autorami poszczególnych rozdziałów są wybitni badacze i praktycy z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce. W podręczniku znalazły się rozdziały autorstwa mgr Anny Cieślik, dr hab. Anny Oleszkowicz, prof. UWr i dr hab. Alicji Senejko, prof. UWr z naszego Instytutu. Poruszane w nich kwestie dotyczą procesów społeczno - emocjonalnych oraz roli psychologa wychowawczego w szkole.


Z radością informujemy, że prof. Maciej Karwowski z naszego Instytutu został uhonorowany Nagrodą im. prof. Romana Czarneckiego, przyznawaną przez Fundację Edukacyjną EFC. Nagrodę tę otrzymał w kategorii najlepszy artykuł naukowy wspólnie z prof. Grzegorzem Szumskim z Uniwersytetu Warszawskiego.


Z przyjemnością informujemy, że nasza doktorantka mgr Agata Groyecka – Bernard otrzymała stypendium im. Wincentego Stysia, przyznawane przez Wrocławskie Centrum Akademickie z inicjatywy Prezydenta Wrocławia. Stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia naukowe, istotne w perspektywie rozwoju naszego miasta. Przez Komisję Stypendialną im. Wincentego Stysia wyróżniona została również mgr Marta Kowal.


Miło nam poinformować, że dr Jolanta Kowal z naszego Instytutu otrzymała tytuł doktor habilitowanej w naukach społecznych, w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, za wieloletnie badania nad metodologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami modeli kompetencji biznesowych, etyki organizacyjnej, satysfakcji z pracy i życia wśród specjalistów IT w kontekście poziomów rozwoju społeczno - ekonomicznego.


Okres pandemii COVID-19 spowodował niewątpliwy wzrost zainteresowania świata nauki, w tym naukowców z naszego Instytutu, wpływem zagrożenia epidemicznego na nasze zachowania, emocje, sposoby radzenia sobie ze stresem, style życia, dystans społeczny, przekonania społeczne, podporządkowanie się wymogom sanitarno-epidemiologicznym, ale też sposób funkcjonowania samych naukowców i ich aktywność. Wiele przeprowadzonych przez nich badań doczekało się już publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, a wyniki niektórych z nich były i są komentowane na konferencjach naukowych, a także w mediach krajowych i zagranicznych.


Nowy semestr akademicki planujemy podobnie jak poprzedni uatrakcyjnić wykładami online naszych pracowników i specjalistów. W poniedziałek 28 września rozpoczęliśmy otwartym wykładem dr hab. Anny Brytek - Matery prof. UWr, kierowniczki Zakładu Psychologii Żywienia, Laboratorium Badań nad Zachowaniami Żywieniowymi - EAT Lab, a także Studiów Podyplomowych "Psychodietetyka", działających przy naszym Instytucie. Wykład zatytułowany "Jedzenie i jego psychologiczny aspekt: (nie)prawidłowe wzorce żywieniowe" wzbudził ogromne zainteresowanie w internecie, ostatecznie uczestniczyło w nim aktywnie ponad półtora tysiąca osób.


Okres pandemii COVID-19 obfituje głównie w dystans społeczny, ale nasi pracownicy i doktoranci nie zwolnili tempa. Dla psychologów sytuacje kryzysowe stanowią bowiem okazję do dzielenia się swoją wiedzą i kompetencjami w zakresie wsparcia społecznego czyli tego, do czego są zobligowani zawodowo. W ostatnich miesiącach pracownicy i doktoranci IPs prowadzili więc intensywnie badania na temat wpływu epidemii COVID-19 na funkcjonowanie psychospołeczne, wypowiadali się w prasie, a także angażowali w akcje wsparcia psychologicznego w ramach działań indywidualnych oraz działań Pracowni HR i Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego.


Informujemy, że nasi pracownicy, doktoranci i studenci mogą skorzystać z nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie. Szczepienia będą wykonywane w obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego przez EMC Instytut Medyczny SA we Wrocławiu. Zapisy trwają do 15 września. Planowane są również kolejne terminy.


Informujemy, że dr Magdalena Żurko z naszego Instytutu została uhonorowana przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim orderu „Odrodzenia Polski” za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, przede wszystkim za aktywność w Ruchu Wolność i Pokój, który to ruch działał w latach 1985 - 1992 jako niezależne ugrupowanie, opozycyjne wobec władz komunistycznych.


Dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr wraz z zespołem poszukuje stypendystów w projekcie badawczym "Homo Aesteticus: sprawdzanie hipotez estetyki ewolucyjnej w czterech społecznościach tradycyjnych". O stypendium mogą starać się osoby, mające status studenta lub doktoranta. Termin składania ofert mija w południe 16 września. Zachęcamy do aplikowania!


Tegoroczna rekrutacja na studia psychologiczne w naszym Instytucie świadczy o tym, że poszliśmy na tzw. rekord. W systemie elektronicznym zarejestrowało się do nas aż 3008 kandydatek i kandydatów, co daje trzydzieści osób na jedno miejsce! Jesteśmy tym samym absolutnym liderem rekrutacji na Uniwersytecie Wrocławskim. Wynik taki świadczyć może o niezwykłej popularności psychologii jako kierunku kształcenia uniwersyteckiego, który z jednej strony daje cenny wgląd w złożoną naturę człowieka oraz jego funkcjonowania w kulturze i społeczeństwie, z drugiej zaś - pozwala wszechstronnie rozwijać się i nabywać kompetencji w szerokim spectrum, które w przyszłości mają szansę zaskutkować elastycznością zatrudnienia i dawać możliwość pracy w bardzo wielu zawodach. Fakt, że znaleźliśmy się na pierwszym miejscu tegorocznej rekrutacji uniwersyteckiej traktujemy również jako dowód na to, że nasz Instytut rozwija się w dobrym kierunku, coraz lepiej odpowiada na potrzeby młodych ludzi, którzy docenili prestiż studiowania u nas. Jesteśmy w ścisłej czołówce najlepszych instytutów psychologii w Polsce i zamierzamy dokładać wszelkich starań, aby utrzymywać wysoki poziom kształcenia w następnych latach. Dziękujemy za zaufanie i trzymamy kciuki za wszystkich kandydatów i kandydatki!


W tygodniku "Polityka" opublikowana została rozmowa z dr Agnieszką Widerą - Wysoczańską z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu. Jej tematem jest dysocjacja jako jedna z konsekwencji doświadczania traumatycznych zdarzeń w dzieciństwie.


Z dumą informujemy, że dwójka naszych doktorantów znalazła się w gronie laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki ETIUDA 8. Mgr Michał Misiak uplasował się na liście rankingowej konkursu na miejscu trzecim i otrzymał 162 656 zł na realizację projektu "Związek zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego z marnowaniem jedzenia. Pośrednicząca rola sądów moralnych". Mgr Agata Groyecka zajęła zaś na liście miejsce siódme, a jej projekt "Wpływ myślenia twórczego na stereotypy i uprzedzenia" uzyskał wsparcie w kwocie 131 840 zł. Promotorem obojga jest dr hab. Piotr Sorokowski, prof UWr. W ósmej edycji konkursu ETIUDA wnioski złożyło 448 młodych doktorantów i doktorantek, ale finansowanie przyznano jedynie 84 z nich.


Z radością informujemy, że nasz pracownik Michał Białek otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Jego badania dotyczą podejmowania decyzji, a habilitację uzyskał za tę ich część, która dotyczy sądów moralnych. Opublikowane przez niego wyniki badań znacząco pogłębiają naszą wiedzę na temat tego, w jaki sposób ludzie rozumieją dobro i zło, a także jaka jest geneza konfliktów na tle moralnym, takich jak konflikty religijne czy rasowe.


Miło nam poinformować, że dr hab. Anna Brytek - Matera prof. UWr została redaktorką gościnną specjalnego numeru czasopisma naukowego Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH), a także członkinią rady recenzenckiej czasopisma naukowego Nutrients. Oba czasopisma cieszą się międzynarodową renomą i są wysoko indeksowane.


W dniach 9 - 15 czerwca w naszym Instytucie odbyła się druga już edycja Tygodnia Równości, wydarzenia organizowanego przez Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej. Jego celem jest upowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat osób LGBT+ oraz wspieranie prorównościowych postaw wobec tej właśnie kategorii osób. Uczestniczki i uczestnicy spotkań mogli przyjrzeć się zagadnieniom dotyczącym dyskryminacji osób LGBT+, psychospołecznym i seksuologicznym aspektom ich funkcjonowania, a także ich nadal skomplikowanej sytuacji prawnej. Tegoroczny Tydzień Równości, z uwago na sytuację epidemiologiczną, miał miejsce w przestrzeni wirtualnej.


Z uwagi na epidemię COVID-19, w naszym Instytucie, jak i na całym Uniwersytecie uruchomiono edukację zdalną, wykorzystującą najnowsze dostępne formy kształcenia na odległość. Nasi studenci i wykładowcy stanęli tym samym przed wyzwaniem realizowania programu studiów w trybie online, a także zachowania ciągłości i jakości komunikacji akademickiej tym właśnie sposobem. Z przeprowadzonej na prośbę Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych prof. Przemysława Wiszewskiego ankiety ewaluacyjnej wynika, że z zadaniem tym poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Ankietę wypełniło ponad 200 osób studiujących w naszym Instytucie. Zamknięto ją 22 kwietnia. Poniżej publikujemy wybrane wyniki.


Na okoliczność tegorocznego Dnia Matki w naszym Instytucie zorganizowane zostało spotkanie z psychoterapeutką warszawskiego Laboratorium Psychoedukacji dr Justyną Dąbrowską. Rozmowę poprowadziła dr Maja Biała, nasza wykładowczyni i psychoterapeutka w Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio we Wrocławiu.


Przełom maja i czerwca okazał się czasem łagodzenia epidemiologicznych obostrzeń związanych z gromadzeniem się, w związku z czym postanowiliśmy zorganizować integracyjną wycieczkę rowerową pod szyldem PsychoBike. Planowaliśmy zebrać możliwie pokaźną grupę studentów i pracowników, którzy wezmą w niej udział. W praktyce była w prawdzie nas garstka, ale atmosfera okazała się być optymistyczna i mamy nadzieję, że następnym razem będziemy mogli podróżować po Wrocławiu już w większym gronie. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia był dr Piotr Styrkowiec.


Tegoroczna odsłona Drzwi Otwartych wpisała się w całość aktualnego funkcjonowania naszego Instytutu czyli przebiegała w trybie zdalnym. W sobotę 16 maja można było wysłuchać prelekcji naszych pracowników, a także wziąć udział w spotkaniu poświęconemu rekrutacji na studia w Instytucie Psychologii. Wykłady transmitowano na żywo na naszym kanale YouTube. Tam też była okazja do zadawania pytań i kontaktu z zaproszonymi gośćmi. Nad przebiegiem wydarzenia czuwali Zastępczyni Dyrektora dr Joanna Piskorz oraz mgr Przemysław Nowicki i dr Katarzyna Serafińska.


Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk złożył na ręce Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adama Jezierskiego podziękowania dla środowiska akademickiego za zaangażowanie i pomoc dla Wrocławianek i Wrocławian w czasie epidemii. Prezydent docenił również społeczność naszego Instytutu, świadczącą wsparcie ich m.in. poprzez organizację bezpłatnych konsultacji psychologicznych w ramach Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. Czujemy się szczególnie wyróżnieni. Dziękujemy i jesteśmy zobowiązani.


Jak dobrze wiemy wszystkie zajęcia i konsultacje odbywające się na uczelni w bezpośrednim kontakcie z wykładowcami zostały do dnia 14.04.2020 zawieszone, w związku z czym praca akademicka nas wszystkich z dnia na dzień uległa całkowitej zmianie, do czego nie mogliśmy się wcześniej przygotować. Uniwersytecka tradycja - zobowiązująca nas do utrzymywania bezpośrednie relacji mistrz – uczeń – została gwałtownie przerwana. Także wszystkie inne bezpośrednie kontakty międzyludzkie zostały z dnia na dzień zastopowane, co u wielu z nas może rodzić poczucie izolacji, wyobcowania czy zagrożenia. Powstaje pytanie, jak warto zareagować w tej nowej dla całej społeczności akademickiej sytuacji? Czy możemy sobie w niej jakoś pomóc? Jak?


Z wielką przyjemnością donosimy, że projekt zatytułowany "Homo Aestheticus: sprawdzanie hipotez estetyki ewolucyjnej w czterech społecznościach tradycyjnych", którego kierownikiem jest dr hab. Piotr Sorokowski prof. UWr a współtwórcą także dr Jerzy Luty, uzyskał finansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Opus 18 w kwocie 640 800 zł. Projekt zakłada prowadzenie badań w społecznościach tradycyjnych Nowej Gwinei, Afryki, Syberii i na Wyspach Cooka.


Miło nam poinformować, że dr hab. Małgorzata Kwapińska - Sobol prof. UWr z Zakładu Psychologii Osobowości naszego Instytutu otrzymała grant w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Opus 18 na projekt "Perspektywa temporalna i zaburzenia rytmów dobowych jako predyktory stresu oraz symptomów depresji po porodzie". Kwota finansowania wynosi aż 1 132 579 zł. Badanie realizowane będzie w Polsce, Austrii i we Włoszech.


Z radością informujemy, że mgr Michał Misiak dołączył do grona stypendystów w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem programu jest wspieranie wybitnych młodych naukowców w ich dalszym rozwoju. Tegoroczni laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 000 zł.


Miło nam poinformować, że dr Izabela Lebuda z Zakładu Psychologii Twórczości naszego Instytutu otrzymała grant badawczo - szkoleniowy Marie Skłodowska - Curie European Fellowships w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, którego celem jest wspieranie międzynarodowej kariery doświadczonych naukowców poprzez umożliwienie im realizacji indywidualnych projektów badawczych, a także rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskich instytucjach akademickich oraz organizacjach z sektora pozaakademickiego.


Z dumą informujemy, że dr Agnieszka Widera - Wysoczańska z Zakładu Psychologii Zdrowia naszego Instytutu otrzymała - jako pierwsza Polka - prestiżową nagrodę im. Cornelii B. Wilbur, przyznawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów nad Traumą i Dysocjacją (The International Society for the Trauma & Dissociation - ISSTS, USA).


W Przeglądzie Uniwersyteckim opublikowany został tekst dr Katarzyny Serafińskiej, w którym znaleźć można kilka słów na temat pozytywnych skutków społecznych pandemii, związanych głównie z potencjalnym aktywizowaniem wspólnotowości i prospołeczności uczestniczącej.


Z przyjemnością i dumą informujemy, że Agnieszka Sorokowska z naszego Instytutu otrzymała tytuł doktor habilitowanej w dyscyplinie psychologia. Gratulujemy i życzymy dalszych spektakularnych sukcesów naukowych!


Pandemia koronawirusa jest stanem wyjątkowym, nic więc dziwnego, że naukowcy wielu dziedzin, w tym także psychologowie ze świata, ale też z naszego Instytutu prowadzą badania nad jej bieżącym wpływem na spostrzeganie społeczne, zdrowie psychiczne oraz ogólne funkcjonowanie człowieka.


W Przeglądzie Uniwersyteckim ukazał się tekst dra. Jarosława Klebaniuka, zawierający kilka ważnych wskazówek odnośnie tego, jak efektywnie przetrwać czas pandemii, a także wartościowe przesłanie, którego warto trzymać się w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie.


Z okazji tegorocznego Dnia Kobiet w naszym Instytucie odbyło się wydarzenie pod szyldem "FeminaTywy czyli kobiety na językach" zorganizowane przez Koło Naukowe Genderówka. Na specjalne zaproszenie odwiedziła nas dr hab. Agnieszka Małocha - Krupa z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a nasze studentki i wykładowczynie wzięły udział w sesji zdjęciowej.


W ubiegłym miesiącu na łamach Tygodnika Powszechnego ukazał się tekst naszego doktoranta mgr. Michała Misiaka na temat tabu pokarmowych.


02.03.2020

W dniach 24 - 25 lutego 2020 roku w naszym Instytucie odbyło się wydarzenie popularnonaukowe, celebrujące urodziny Karola Darwina, twórcy teorii ewolucji. Tegoroczne Dni Darwina obejmowały wykłady i warsztaty dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Zięby Darwina, które działa w Instytucie Psychologii. Współorganizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji.


Mijający semestr zimowy rozpoczął się wizytą w naszym Instytucie światowej sławy psychologa Profesora Paula Costy oraz jego żony Karol Costy. Paul Costa znany jest m. in. jako współautor najpopularniejszej współcześnie na świecie teorii osobowości, funkcjonującej pod nazwą Wielka Piątka. Jest też wybitnym badaczem psychologii różnic indywidualnych oraz jednym z najczęściej cytowanych dziś psychologów na świecie. Para gościła u nas w połowie października 2019 roku. Studentki i studenci mieli niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w ceremonii wręczenia Profesorowi Honorowej Nagrody im. Williama Sterna, a także uczestniczenia w emocjonujących i inspirujących spotkaniach z nim oraz jego żoną.


W grudniu ubiegłego roku w tygodniku "Polityka" ukazał się obszerny wywiad z dr Marcinem Czubem na temat badań prowadzonych przez niego wspólnie z dr Joanną Piskorz w ramach projektu "VR4Health". Badacze ci już od 2012 roku sprawdzają specyficzne zastosowania wirtualnej rzeczywistości w kontekście terapii bólu. Wyniki swoich doświadczeń prezentowali na wielu międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych m. in. w Nottingham, Bergen, Berlinie, Kopenhagadze czy Dubrovniku. Planują wkrótce przeprowadzić badanie na dużej populacji małych pacjentów w szpitalach w Polsce, Hiszpanii, Norwegii i Turcji. Tym razem będą przyglądać się, na ile efekt redukcji bólu jest specyficzny dla rzeczywistości wirtualnej.


Z dumą informujemy, że nasi studenci Michał Pieniak, Michał Stefańczyk i Lidia Wojtycka otrzymali stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w kwocie 17 000 zł. Spośród 1106 wniosków przedstawionych Ministrowi przez rektorów uczelni wyższych w całej Polsce, stypendia otrzymało ostatecznie 488 studentek i studentów, w tym 13 z Uniwersytetu Wrocławskiego i aż 3 z naszego Instytutu. Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów! Zdj. Uniwersytet Wrocławski


17 grudnia w naszym Instytucie odbyła się dyskusja wokół problemu marnowania jedzenia. Poruszane były kwestie przyczyn i konsekwencji marnowania żywności, ze szczególnym wskazaniem na koszty związane z degradacją środowiska naturalnego, niedożywieniem ludności w niektórych częściach świata oraz zmian klimatycznych.


W naszym Instytucie zatrudniamy najbardziej obiecujących pracowników młodego pokolenia z całej Polski. Od października 2019 roku pracę u nas podjęli: dr hab. Anna Brytek - Matera, dr Kamila Czepczor - Bernat oraz dr Michał Białek. Zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami. Zdecydowali się również odpowiedzieć na kilka ważnych pytań.


W ramach działającej już od kilku lat przy naszym Instytucie Pracowni VR4Health dr Marcin Czub i dr Joanna Piskorz prowadzą badania nad zastosowaniem rzeczywistości wirtualnej w różnych obszarach psychologii. W tej chwili pracują nad wykorzystaniem jej w terapii bólu krótkotrwałego oraz chronicznego.


Z radością informujemy, że nasz pracownik dr Michał Białek z Zakładu Psychologii Zarządzania otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, zajmując tym samym pierwsze miejsce w swoim panelu. Stypendium to finansuje pracę naukową młodych badaczy przez okres 36 miesięcy.


Uniwersytet Wrocławski został nominowany do nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders 2019 w obszarze nauk humanistycznych. Nagroda ta przyznawana jest uczelniom, których najnowsze, licząc od roku 2016, prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie. Promuje ona wysoką jakość badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.


W piątek 13 grudnia odbyła się trzecia już z kolei edycja Konkursu Wiedzy Psychologicznej dla uczennic i uczniów szkół średnich, wydarzenia organizowanego przez Instytut Psychologii pod patronatem Wydawnictwa Naukowego PWN. Udział w konkursie stanowi ekscytującą możliwość zetknięcia się z psychologią oraz niezapomnianą przygodę. Najlepsi mają okazję wygrać wspaniałe nagrody książkowe, a także wejściówki uprawniające do udziału w spotkaniach naukowych, psychologicznych projektach badawczych, warsztatach, czy wybranych sesjach działającej przy naszym Instytucie Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego.


Społeczność akademicka pracowników i studentów naszego Instytutu składa serdeczne gratulacja Pani Oldze Tokarczuk, tegorocznej laureatce literackiej Nagrody Nobla. Jesteśmy dumni, że tak znamienita postać świata literatury, ale też osoba niezwykle zaangażowana społecznie i obywatelsko, posiada wykształcenie psychologiczne.


Z przyjemnością informujemy, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu otrzymała na lata 2020 - 2021 stypendium habilitacyjne z programu habilitacyjnego dla kobiet (Habilitationsförderprogramm für Frauen). Stypendium przyznane zostało przez Radę Naukową Szkoły Medycznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. W jego ramach prowadzone będą badania nad skutecznością treningu węchowego.


Semestr zimowy okazał się pracowitym okresem dla Studenckiego Koła Naukowego GENDERÓWKA, działającego przy naszym Instytucie pod opieką dr Katarzyny Serafińskiej z Zakładu Eksperymentalnej Psychologii Społecznej. Jedynym z ważnych celów aktywności Koła jest rzetelna edukacja w kwestii społecznej psychologii płci i różnic płciowych, w tym stereotypów płciowych oraz ich znaczenia w codziennym funkcjonowaniu, a także promowanie działań antydyskryminacyjnych i prorównościowych. W ostatnich tygodniach i dniach GENDERÓWKA prowadziła kilka warsztatów dla grup młodzieży licealnej, a także zajęcia otwarte dla dzieci szkolnych.


Przy okazji tegorocznego Dnia Życzliwości 20 - 22 listopada w naszym Instytucie zorganizowana została loteria na rzecz Fundacji Opieka i Troska, aktywizującej społecznie osoby z doświadczeniem przebytej choroby psychicznej. Loterię zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii we Wrocławiu wraz z Kołem Inicjatyw Twórczych. Udało się zebrać i przekazać Fundacji kwotę 2 832,57zł.


21 listopada czyli w Dzień Życzliwości w naszym Instytucie odbyło się spotkanie poświęcone problematyce mowy nienawiści oraz metodom jej przeciwdziałania w przestrzeni internetu. Hasło przewodnie czyli Epidemia hejtu. O tym, jak odwrażliwiamy się na mowę nienawiści doskonale odzwierciedlało istotę i atmosferę prelekcji, którą gościnnie wygłosił na tę okoliczność prof. Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jej dopełnienie stanowiła prezentacja Michaliny Tańskiej i Patrycji Tempskiej z pracowni badań nad sztuczną inteligencją Samurai Lab - O bocie, który chciał zostać moderatorem. Czy sztuczna inteligencja może wspomóc nas w konfliktach.


Miło nam poinformować, że nasza doktorantka mgr Marta Kowal otrzymała dofinansowanie w kwocie 198 940 zł w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium na projekt "Podnoszenie własnej atrakcyjności fizycznej - międzypłciowe i międzykulturowe porównanie". Opiekunem naukowym doktorantki jest dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr.


Znamy już wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uniwersytet Wrocławski znalazł się w gronie dziesięciu uczelni w Polsce, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi.


Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) w naszym Instytucie została powołana Rada Dyscypliny Naukowej. W jej skład wchodzą pracownicy naukowi z najlepszym dorobkiem.


W dniach 21 - 23 października 2019 we Wrocławiu odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM). Tegoroczne wydarzenie zatutułowano "Digitalisation, Innovation, Education and Economic Development". Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Wrocławski, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Hochschule Emden/Leer w Niemczech, Hochschule für Technik und Wirtschaft w Dreźnie, przy współpracy i pod patronatem AIS (Association of Information Systems, USA) oraz Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA).


Noc Laboratoriów to cykliczne wydarzenie, organizowane przez wrocławskie uczelnie, firmy oraz instytucje użyteczności publicznej, które w tę właśnie noc zapraszają do swoich pracowni badawczych na warsztaty, pokazy i inne wyjątkowe atrakcje. Na tegorocznej Nocy w sobotę 19 października nie zabrakło przedstawicielek naszego Instytutu - Pracownia HR realizowała bowiem w jej ramach otwarte i bezpłatne spotkania dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia.


W dniach 18 - 19 października 2019 odbyła się organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konferencja naukowo - szkoleniowa „Profilaktyka traumy i wspieranie rozwoju po traumie w systemie edukacji i w wymiarze społecznym”. Konferencję zorganizowały dr hab. Alicja Senejko, prof. UWr oraz dr Kamila Madeja - Bień z Zakładu Psychologii Rozwoju naszego Instytutu.


Between the 1st and 10th of October we had a pleasure of hosting a unique training on the skills of emotions coding in the social media contexts with the participation of students from the Psychology of Business Science Club, which is mentored by Alicja Keplinger, PhD. Classes were conducted by Ewa Golonka, PhD, a linguist from the University of Maryland in the USA. The training was attended by Agata Bieniek, Anna Kostrzewa, Agata Kuzia, Klaudia Kuźnicka, Małgorzata Perczak, Ewa Pietrek, Rafał Rosiak, Laura Russak, Karolina Tokarek and Marta Urbańska.


W ubiegłym roku akademickim Instytut Psychologii objął patronatem XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. W ramach umowy partnerskiej nasi pracownicy i studenci ostatnich lat studiów prowadzili zajęcia warsztatowe dla uczniów zainteresowanych psychologią i studiowaniem psychologii.


W czasie wakacji ukazał się kolejny numer czasopisma "Ogrody Nauk i Sztuk", a w nim m. in. publikacje prac empirycznych naszych studentek i studentów, stanowiących efekt badań prowadzonych w ramach studenckich projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii.


Jak co roku, psychologia w naszym Instytucie, cieszyła się rekordową popularnością. W tym roku, o jedno miejsce, starało się ponad 23 kandydatów z bardzo wysokimi wynikami matur, dając nam pierwsze miejsce wśród najchętniej wybieranych kierunków na całym Uniwersytecie Wrocławskim! Dlaczego tak się dzieje?...


Studenci z Koła Naukowego Neuropsychologii Uwr - Cerebro mieli ostatnio okazję zapoznać się w naszym laboratorium badawczym z kolejną metodą przezczaszkowej stymulacji mózgu (tDCS).


Z dumą informujemy, że nasz student Michał Stefańczyk zdobył w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowy Grant dla młodych badaczy!


Z radością informujemy, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu otrzymała dofinansowanie w kwocie 18 750 EUR ze środków projakościowych Wydziału Medycznego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie na projekt badawczy pt. “Pheromone-like effects on human behavior – a proof of principal study examining the impact of the putative pheromone Hedion”. Projekt realizować będzie wspólnie z tamtejszymi badaczami: prof. Thomasem Hummelem, prof. Antje Haehner i prof. Iloną Croy.


Z duma informujemy, że dr Aleksandra Słowińska otrzymała prestiżową nagrodę im. Stefana Szumana przyznawaną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka za najlepszą pracę badawczą wykonaną w Polsce w roku 2018 z dziedziny psychologii rozwoju człowieka w kategorii praca doktorska....


10 czerwca w naszym Instytucie gościł dr Ferdinando Fornara z Wydziału Edukacji, Psychologii i Filozofii Uniwersytetu Cagliari we Włoszech, światowej sławy specjalista z zakresu psychologii środowiskowej i psychologii zachowań proekologicznych, redaktor czasopisma "Journal of Environmental Psychology". Dr Fornara zaproszony został do Wrocławia w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility, w ramach którego finansowane są krótkie wizyty dydaktyczne pracowników w ośrodkach zagranicznych. Spotkanie zorganizował i poprowadził dr Marcin Czub z Zakładu Psychologii Ogólnej....


Z dumą zawiadamiamy, że prof. Małgorzata Sobol - Kwapińska z Zakładu Psychologii Osobowości naszego Instytutu otrzymała dofinansowanie projektu badawczego "Lęk dentystyczny jako czynnik ryzyka problematycznego korzystania z Facebooka i stosowania substancji psychoaktywnych". Grant został przyznany w ramach Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym Ministerstwa Zdrowia na kwotę 65 500 złotych.....


W dniach od 31 maja do 7 czerwca 2019 w naszym Instytucie odbył się Tydzień Równości, mający na celu promowanie równości i rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat osób LGBT+. Co roku w czerwcu społeczność LGBT+ świętuje Pride Month (Miesiąc Dumy), upamiętniający zamieszki, które wybuchły w pubie Stonewall w 1969 roku na tle dyskryminacji mniejszości seksualnych. Podczas Pride Month na całym świecie mają miejsce liczne tęczowe wydarzenia, takie jak festiwale, marsze i parady równości, koncerty czy prelekcje. Z tej okazji Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej, działające przy Instytucie Psychologii pod opieką dr Doroty Chmielewskiej - Łuczak, postanowiło zaangażować się w podobne działania. Członkinie i członkowie KNS zorganizowali więc cykl otwartych wykładów i warsztatów oraz pokaz filmu “Artykuł osiemnasty”. Dodatkowo na korytarzu funkcjonowało Tęczowe Stoisko, gdzie można było częstować się ciastami i zaopatrzyć w tęczową przypinkę.


Wiele w naszym Instytucie się ostatnio dzieje, ale nie było w nim jeszcze Dnia Dziecka. W ubiegłym roku Pracownia dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, działająca pod opieką dr Doroty Chmielewskiej - Łuczak z Zakładu Psychologii Rozwoju, zorganizowała dla naszych studentek i studentów warsztaty "Czy psycholog boi się dzieci?", w tym roku z kolei z jej inicjatywy odbyła się 1 czerwca detektywistyczna gra terenowa dla dzieci. Brały w niej udział dzieci naszych wykładowców i pracowników.....


3 czerwca w naszym Instytucie gościł Miłosz Brzeziński, psycholog, certyfikowany coach i mentor biznesowy, członek Rady Ekspertów ośrodka analitycznego ThinkTank, wykładowca akademicki w programach Executive DBA i Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz autor kilku niezwykle poczytnych książek popularyzujących wiedzę z zakresu psychologii: "Życiologia czyli o mądrym zarządzaniu czasem", "Głaskologia" czy "Biznes czyli sztuka budowania relacji. Bryki z życia".


Psychogrill to impreza integracyjna studentów i pracowników naszego Instytutu, organizowana cyklicznie w okolicach maja na instytutowym dziedzińcu.


23 maja w Instytucie Psychologii odbył się wernisaż prac malarskich studentek i studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Hasłem przewodnim wydarzenia stały się "Cielesne aspekty osobowości".


Miło nam poinformować, że dr Izabela Lebuda z Zakładu Psychologii Twórczości naszego Instytutu otrzymała w ramach grantu SONATA Narodowego Centrum Nauki dofinansowanie w kwocie 510 000 zł na realizację projektu "Mam talent? Ukryte teorie na temat natury zdolności prezentowane w programie rozrywkowym i ich rola w kształtowaniu przekonań o kreatywności".


W piątek 26 kwietnia w naszym Instytucie miało miejsce niecodzienne spotkanie. Naszym gościem był wybitny polski psycholog Profesor Jan Strelau. Profesor jest autorem przełomowej w psychologii pracy "Temperament i typ układu nerwowego", w której wyłożył opracowaną przez siebie oryginalną Regulacyjną Teorię Temperamentu, a także wielu artykułów naukowych. Jest również współautorem najważniejszych narzędzi do pomiaru temperamentu, adoptowanych do wielu wersji językowych i powszechnie używanych na świecie. Studentom znany jest również jako autor i współautor licznych podręczników akademickich, takich chociażby jak "Psychologia temperamentu", "Psychologia różnic indywidualnych" czy "Psychologia. Podręcznik akademicki". W roku 2011 został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo - dydaktycznej, za podejmowaną wieloletnią pracę zawodową i działalność społeczną. Jest też laureatem wielu innych prestiżowych odznaczeń i nagród, m. in. tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody New Europe Prize czy Nagrody Life-Time Achievement, przyznawanej przez Europejskie Stowarzyszenie Psychologii Osobowości.


W dniach 12-13 kwietnia 2019 w Pałacyku przy Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie odbyło się organizowane cyklicznie przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego XII Seminarium Neuropsychologiczne "Mózg aktywny". Współorganizatorem tegorocznej edycji był Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Przy wsparciu Instytutu Psychologii już od kilku lat organizowany jest wiosną psychologiczno-historyczny Larp, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przeszłości naszego miasta, w latach 20., 30. i 40. XX wieku, w okołowojennych realiach ówczesnego Breslau. Tegoroczna piąta edycja odbyła się w sobotę 6 kwietnia pod hasłem"Breslau 1941. Ab Ovo". Była okazją do przyjrzenia się niełatwej historii samego Wrocławia i jego mieszkańców, trudnych decyzjom, wyborom i historycznym uwikłaniom. Koordynatorką wydarzenia jak zawsze była dr Dorota Chmielewska - Łuczak z Zakładu Psychologii Rozwoju.


Z dumą informujemy, że Dyrektor naszego Instytutu prof. dr hab. Piotr Sorokowski został wybrany członkiem pierwszej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.


23 marca w naszym Instytucie odbył się gościnny wykład "Czy religię da się badać w laboratorium?" dra Martina Langa. Dr Lang jest absolwentem religioznawstwa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, pracował też w charakterze post-doc na wydziale Antropologii Uniwersytetu w Connecticut i na wydziale Biologii Ewolucyjnej Człowieka na Uniwersytecie Harvarda. Jest członkiem berneńskiej grupy LEVYNA - laboratorium eksperymentalnych badań nad religią.


W sobotę 23 marca nasz Instytut otworzył swoje drzwi na licealistów zainteresowanych studiowaniem psychologii. W ramach akcji Drzwi Otwarte można było wysłuchać otwartych prelekcji naszych pracowników, wziąć udział w warsztatach, porozmawiać z naszymi studentkami i studentami w ramach Giełdy Kół Naukowych oraz porozglądać się po budynku naszego Instytutu.


19 marca w naszym Instytucie odbyło się spotkanie pod hasłem "Psychologiczne aspekty mistrzostwa sportowego". W trakcie jego trwania rozważane były główne cele i zadania współczesnej psychologii sportu, rola psychologa sportowego i psychologii w sporcie, a także ważne aspekty wsparcia psychologicznego z punktu widzenia sportowców. Naszymi gośćmi byli prof. dr. hab. Jan Blecharz z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie, psycholog polskiej ekipy na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville i Salt Lake City, pracujący m. in. z polską kadrą skoczków narciarskich oraz Renata Mauer - Różańska, wybitna polska strzelczyni, dwukrotna mistrzyni olimpijska i trzykrotna medalistka mistrzostw świata. Spotkanie poprowadziła dr Kamila Madeja - Bień z Zakładu Psychologii Rozwoju.


Tegoroczny Dzień Kobiet w naszym Instytucie świętowaliśmy przez kilka dni. Tydzień Kobiet pomyślany został jako cykl spotkań wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. Całość zorganizowana została w dniach 4 - 8 marca przez Studenckie Koło Naukowe Genderówka, działające przy Instytucie Psychologii od ubiegłego roku pod opieką dr Katarzyny Serafińskiej z Zakładu Psychologii Eksperymentalnej Psychologii Społecznej.


Jest grudzień 1945 roku, maturzystka Maria Porębska przyjeżdża do Wrocławia, aby rozpocząć studia na Uniwersytecie na Wydziale Humanistycznym....


Pracownia HR działa przy naszym Instytucie z inicjatywy i pod opieką dr Magdaleny Ślazyk - Sobol z Zakładu Psychologii Zarządzania. O wielu miesięcy integruje ona studentki i studentów zainteresowanych psychologią biznesu i organizacji, szkoli, edukuje, angażuje w projekty wewnątrz Uniwersytetu Wrocławskiego, a także wspomagające pracę dolnośląskich firm. Na koncie działań pracowni są już: profesjonalne diagnozy i opracowania działań prorozwojowych dla wrocławskiego studia architektonicznego i firmy z obszaru IT, sesje coachingowe z kadrą zarządzającą, organizacja otwartych wykładów, spotkań i warsztatów w ramach Instytutu Psychologii.


19.02.2019

W dniach 11 - 13 lutego 2019 roku w naszym Instytucie odbyła się impreza dedykowana twórcy teorii ewolucji Charlesowi Darwinowi. TegoroczneDni Darwina obejmowały popularnonaukowe wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Współorganizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji. Jego koordynacją i promocją zajął się nasz doktorant mgr Michał Misiak. W Auli Instytutu Psychologii jako prelegenci wystąpili w kolejności: dr hab. Piotr Sorokowski, prof. UWr "Ewolucja romantycznej miłości", prof. Bogusław Pawłowski "Ewolucyjne meandry ludzkiej natury" oraz dr Martyna Molak-Tomsia "Wskrzeszanie mamutów, dinozaurów i neandertalczyków. O antycznym DNA". Wykłady zgromadziły sporą publiczność, a każdy z nich zakończył się interesującą dyskusją


Miło nam poinformować, że dr Jolanta Kowal z Zakładu Psychologii Osobowości naszego Instytutu jest współautorką nowoczesnej holistycznej metody nauczania przedmiotów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych o nazwie TCHAT. W ostatnim czasie okazało się, że metoda ta będzie wdrażana na kilku partnerskich uczelniach w ramach projektu Erasmus + CBHE (Capacity Building in Higher Education).


W piątek 11 stycznia w naszym Instytucie gościła prof. dr. hab. Katarzyna Schier, wybitna uczona, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, autorka głośnej ostatnio książki "Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie". Pani Profesor na co dzień pracuje w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a pracę naukową z powodzeniem łączy praktyką kliniczną. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym ważnych, czytanych i dyskutowanych pozycji książkowych, prezentujących wyniki badań własnych oraz studia kliniczne.


Niezmiernie dumni informujemy, że pośród laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2018/2019 znalazły się aż cztery osoby z naszego Instytutu. Stypendia finansowe otrzymali doktorancimgr Agata Groyecka i mgr Michał Misiak oraz studenci Jacek Skorupski - Cymbaluk i Michał Stefańczyk.


Miło nam poinformować, że dr Anna Oleszkiewicz z naszego Instytutu otrzymała nagrodę za osiągnięcia naukowe w roku 2018, fundowaną przez Sekcję Badań nad Węchem i Smakiem Niemieckiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego.


W piątek 14 grudnia w naszym Instytucie miała miejsce II edycja Konkursu Wiedzy Psychologicznej, w którym udział wzięły uczennice i uczniowie szkół średnich z całej Polski. Udział w konkursie gwarantował emocje związane z poszukiwaniem odpowiedzi na ważne dla współczesnej psychologii pytania, a sprawdzana w nim była wiedza z zakresu psychologii funkcjonowania człowieka i jego relacji z otoczeniem społecznym. Przygotowania do tej edycji koordynowały dr Joanna Piskorz i dr Kamila Madeja - Bień.


11 grudnia w Instytucie Psychologii odbyło się spotkanie z naszą absolwentką, a obecnie kierowniczką Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej KGHM Cuprum Centrum Badawczo – Rozwojowego we Wrocławiu mgr Natalią Bartosz, gdzie zajmuje się przygotowywaniem ekspertyz w obszarze psychologicznych uwarunkowań związanych ze środowiskiem pracy, w tym poprawy zdrowia pracowniczego w ujęciu holistycznym, zachowań probezpiecznych i prozdrowotnych oraz stresu psychospołecznego w miejscu pracy i jego profilaktyki. Od wielu lat pod jej okiem kształcą się również nasi studenci i absolwenci. Spotkanie poprowadziła dr Dorota Kanafa - Chmielewska, kierowniczka Zakładu Psychologii Zarządzania w naszym Instytucie.


W środę 29 listopada w naszym Instytucie gościła prof. Herta Flor, neuropsycholożka na Uniwersytecie w Heidelbergu, światowej sławy specjalistka w zakresie leczenia bólu, dyrektor naukowa Instytutu Neuropsychologii i Psychologii Klinicznej w Centralnym Instytucie Zdrowia Psychicznego w Mannheim, laureatka wielu prestiżowych nagród (m.in. Nagrody Naukowej Maxa Plancka) oraz członkini ważnych instytucji naukowych (m.in. Academii Europaea oraz Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina). Profesor Herta Flor przyjechała do Instytutu Psychologii na zaproszenie dr Joanny Piskorz i dra Marcina Czuba. Wygłosiła wykład pt. "From acute to chronic pain: the role of learning and cerebral plasticity". Wykład był tłumaczony i miał charakter otwarty.


W sobotę 24 listopada w Instytucie Psychologii zorganizowane zostały trzecie już kolei w tym roku akademickim Drzwi Otwarte dla wszystkich zainteresowanych studiowaniem psychologii. Odwiedzający nas mogli i tym razem wysłuchać kilku niezwykle interesujących prelekcji, które przygotowali specjalnie na tę okazję nasi pracownicy. Z wykładami w kolejności wystąpiły: dr Bogna Bartosz "W jakim kierunku zmierza współczesna psychologia? O psychologii pozytywnej słów kilka", dr Małgorzata Włodarczyk "Zaburzenia odżywiania z perspektywy psychologa klinicznego", dr hab. Kinga Lachowicz - Tabaczek, prof. UWr "Iluzje w percepcji siebie. Jak samoocena wpływa na samopoznanie?" oraz dr Magdalena Ślazyk - Sobol "Psycholog w biznesie - po co i dla kogo?". Wykłady obywały się w Auli i zebrały sporą publiczność.


Z okazji Światowego Dnia Życzliwości 21 listopada w Instytucie Psychologii miało miejsce spotkanie z Katarzyną Miller, psycholożką, psychoterapeutką, filozofką, pisarką, felietonistką, postacią tyleż cenioną i uznaną, co popularną i rozpoznawalną. Wydarzenie przebiegało pod hasłem „Perwersyjny smak trucizny”, zorganizowane zostało przy współpracy z czasopismem Zwierciadło, a jego tematyka oscylowała wokół najnowszej książki Katarzyny Miller pt. "Instrukcja obsługi ludzi toksycznych". Prowadziła je dr Marta Kochan – Wójcik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia.


Grupa naszych studentów IV i V roku prowadzi pod kierownictwem dr Anny Oleszkiewicz badania w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu. Sesje prowadzone są z udziałem młodzieży z głębokim niedosłuchem (próg słyszenia 90dB i powyżej) i obejmują badania społeczne, zarówno w formie kwestionariuszowej, jak i behawioralnej, badania sensoryczne dotyczące wrażliwości dotykowej, smakowej i węchowej oraz badania z zakresu wokalizacji i akustyki emocji. Projekt realizowany jest w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (#2017/25/B/HS6/00561). Spotkania odbywają się w internacie działającym przy szkole, przez cztery popołudnia w tygodniu. Badania potrwają do końca roku 2018.


Z radością informujemy, że dr Izabela Lebuda z Zakładu Psychologii Twórczości naszego Instytutu, jest współredaktorką podręcznika "The Palgrave Handbook of Social Creativity Research", wydanego w prestiżowym wydawnictwie brytyjskim Palgrave Macmillan. Książka stanowi kontynuację poprzednich tomów dotyczących kreatywności i stanowi cenione na całym świecie kompendium wiedzy z tego obszaru.


W poniedziałek 29 października w Instytucie Psychologii gościła Zofia Milska - Wrzosińska, ceniona psychoterapeutka psychodynamiczna, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współzałożycielka i szefowa Laboratorium Psychoedukacji. Zorganizowane wspólnie z wydawnictwem PWN spotkanie pod hasłem "Psychoterapia dziś. Rozmowy" miało charakter otwarty, zgromadziło pełną aulę słuchaczek i słuchaczy, a poprowadziła je dr Małgorzata Włodarczyk z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu.


W poniedziałek 15 października w naszym Instytucie po raz kolejny wystąpił z prelekcją Jacek Rydlewski, uznany terapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wieloletni pracownik Instytutu Psychologii. Wykład nosił tytuł "Myślenie systemowe w terapii indywidualnej" i miał charakter otwarty. Rozpoczął się od przybliżenia słuchaczom kategorii myślenia systemowego, w kontekście biologicznym, filozoficznym, a następnie psychologicznym i praktyki terapeutycznej.


Od marca 2018 roku w Instytucie Psychologii działa Pracownia HR, której głównym celem jest zapoznanie naszych studentów z praktyką zawodową w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resource Managment - HRM), a także pogłębianie kompetencji niezbędnych do pracy w działach personalnych, w roli trenerów biznesu, konsultantów, asesorów oraz specjalistów posługujących się coachingiem jako narzędziem rozwojowym. W działania Pracowni zaangażowani są przede wszystkim studenci ostatnich lat studiów oraz absolwenci, wykorzystujący zawodowo psychologię pracy i organizacji. Pracownia współpracuje z uczelniami wyższymi, instytucjami oświatowymi oraz przedsiębiorstwami. Jej działaniami kieruje dr Magdalena Ślazyk – Sobol z Zakładu Psychologii Zarządzania.


Od października tego roku wybrani studenci naszego Instytutu mają niepowtarzalną okazję uczestniczenia w pilotażowym kursie e-learningowym z zakresu gerontologii. Program kursu realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Nebraska w Omaha oraz Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pomysłodawcami i autorami zajęć są: prof. Lyn Holley z Departamentu Gerontologii Uniwersytetu Nebraska w Omaha, dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF we Wrocławiu oraz dr Alina Żurek z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia naszego Instytutu, a adresowany jest do przyszłych psychologów, fizjoterapeutów, pedagogów i specjalistów dziedzin pokrewnych. W zajęciach uczestniczą studenci amerykańscy i polscy, w tym nasze studentki 5 roku psychologii: Marta Lenart, Maria Maćkowiak oraz Aleksandra Sandurska. Ma on charakter eksperymentu dydaktycznego, którego efekty opublikowane zostaną w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.


Przedstawicieli naszego Instytutu nie zabrakło na tegorocznej XXI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Pod jego szyldem 25 września odbył się warsztat zatytułowany "Czy rozwój cywilizacyjny zmienia nasze zmysły? Sprawdź swoją wrażliwość!". Zajęcia przygotowała i poprowadziła dr Agnieszka Sorokowska z Zakładu Psychologii Ogólnej naszego Instytutu, przy nieocenionym wsparciu i pomocy dra Tomasza Frąckowiaka, mgr Agnieszki Sabiniewicz i studentów Patryka Molskiego, Michała Pieniaka, Michała Stefańczyka, Marty Urbańskiej i Aliny Zimońskiej. Warsztat adresowany był do dzieci w wieku 5 - 8 lat.


Miło nam zakomunikować, że grono naszych pracowników powiększyło się o osobę dr Małgorzaty Gocman, która od października tego roku rozpoczęła pracę na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia.


Miło nam przekazać informację, że mgr Agnieszka Sabiniewicz, doktorantka w naszym Instytucie, otrzymała grant w konkursie ETIUDA 6, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendium doktorskie w wysokości 108 000 zł przeznaczony zostanie na realizację jej projektu badawczego "Poznawcze i osobowościowe korelaty pamięci węchowej", na który złożą się badania nad pamięcią węchową, związkami pamięci węchowej z procesami poznawczymi oraz korelatami pamięci węchowej.


Z radością informujemy, że do grona pracowników naszego Instytutu dołączył - na stanowisku adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej - dr Sylwester Orzechowski. Prowadzi on badania nad zachowaniami samodotykowymi (self-touching), rolą gestów w ewolucji języka i komunikacji interpersonalnej, a jego zainteresowania dydaktyczne obejmują komunikację niewerbalną, psychologię ewolucyjną oraz psychologię emocji i motywacji.


W poniedziałek 17 września w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się warsztaty dla kandydatów na studia psychologiczne. Zajęcia pod hasłem "Wpływ i manipulacja bez tajemnic" przeprowadziła dr Kamila Madeja - Bień.


20 czerwca w naszym Instytucie odbył się wykład mgr Jacka Rydlewskiego, utytułowanego psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenera treningu grupowego, współzałożyciela wrocławskiego Ośrodka Edukacji Psychologicznej oraz wieloletniego pracownika Zakładu Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii.


W dniach 28 - 30 kwietnia do Instytutu Psychologii zjechali się goście XXV Międzynarodowego Kongresu Psychologicznego INFAD (Asociación Internacional de Psicología Evolutiva de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad), w którym czynny udział wzięło ponad 200 osób, w większości reprezentujących ośrodki naukowe z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii. Spotkania w ramach Kongresu odbywają się cyklicznie w różnych częściach Europy, a tegoroczne były pierwszymi, które miały miejsce w Polsce. Obrady, pod hasłem "Wartości i zmiany. Psychologia i jej odpowiedzi" zorganizowane zostały przez nasz Instytut, przy współpracy z fundacją Pro Scientia Publica orazInterdyscyplinarnym Kołem Naukowym Variograf, działającymi pod opieką dr Aleksandra Kobylarka z Uniwersytetu Wrocławskiego.


Zespół badawczy kierowany przez dr hab. Piotra Sorokowskiego, Prof. UWr prowadzi od lat systematyczne badania nad wpływem głosu człowieka na takie dziedziny życia jak wybór partnera, sprawowanie władzy czy bieżące oceny interpersonalne. W poniższym linku znaleźć można krótki materiał filmowy z udziałem dr hab. Piotra Sorokowskiego, Prof. UWr oraz mgr Agaty Groyeckiej na ten temat.


Dr Anna Oleszkiewicz oraz mgr Agnieszka Sabiniewicz opowiadają o swoich badaniach nad związkiem węchu ludzkiego z osobowością oraz takimi sferami funkcjonowania człowieka.


9 czerwca odbyła się interdyscyplinarna konferencja "Teatr zwierciadłem duszy - terapia poprzez sztukę". Wydarzenie zorganizowane zostało przez studenckie Koło Inicjatyw Twórczych, działające przy naszym Instytucie pod opieką dr Bogny Bartosz. Ideą przewodnią stało się przybliżenie słuchaczom terapii i oddziaływań terapeutycznych jako form z powodzeniem korzystających z artystycznych środków przekazu oraz sztuki jako alternatywnej metody terapeutycznej w terapiach takich jak: choreoterapia, muzykoterapia, terapia przez teatr, arteterapia czy techniki dramowe. Organizatorki za cel postawiły sobie przełamanie standardowej definicji terapii i ukazanie jej w sposób oryginalny - jako formy sztuki.


2 czerwca w Instytucie Psychologii miała miejsce pierwsza edycja Dni Zawodu Psychologa pod hasłem Kariera START!. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Psychologii w Biznesie, działające pod opieką dr Alicji Keplinger. W tym roku tematyka spotkań skupiała się wokół psychologii biznesu oraz psychoterapii, a ściślej mówiąc tego, w jaki sposób rozpocząć i pokierować swoją karierą w tych obszarach. Można było też porozmawiać o funkcjonowaniu kół naukowych i organizacji studenckich działających w Instytucie Psychologii. Wydarzenie zaplanowane zostało jako cykliczne.


W poniedziałek 4 czerwca w Instytucie Psychologii odbyło się otwarte spotkanie z psychoterapeutkami na temat psychologii ciała i cielesności, które w szczegółach przebiegało pod hasłem "Ucieleśniony terapeuta czyli o świadomości ciała w psychoterapii". W czasie spotkania można było dowiedzieć się czym jest doświadczenie cielesne terapeuty, jakie funkcje pełni oraz w jaki sposób może stanowić ważne narzędzie w pracy terapeutycznej, a zapraszały na nie dr Marta Kochan-Wójcik oraz dr Bianka Lewandowska z Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia.


28 maja mieliśmy zaszczyt gościć w Instytucie Psychologii światowej sławy psychologa, legendę współczesnej psychologii społecznej - Profesora Philipa Zimbardo. Profesor zgodził się nas odwiedzić pomimo wielu innych zobowiązań, napiętego terminarza spotkań oraz sędziwego już wieku. Z uwagi na to ostatnie, spotkanie przebiegało w formule niewykładowej, a zebrana w Auli naszego Instytutu publiczność oraz goście mieli okazję zobaczyć nie tylko samego Profesora, ale też kilka nietypowych atrakcji, które na jego cześć przygotowali nasi studenci i doktoranci.


Dzień Babci i Dziadka obchodzony jest w Polsce 21-22 stycznia i tradycja ta ma już ponad pół wieku! Zastanawialiście się kiedyś czy takie święto mają także osoby starsze w populacjach tradycyjnych?