kierunki archiwalne
Lp. Kierunek
61. Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli -
62. Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Historia i Społeczeństwo - Dziedzictwo Epok -
63. Militarioznawstwo, stacjonane I stopnia -
64. Muzykologia - stacjonarne I stopnia -
65. Muzykologia - stacjonarne I stopnia -
66. Muzykologia - stacjonarne II stopnia -
67. Muzykologia - stacjonarne II stopnia -
68. Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Humanistycznych -
69. Pedagogika - animacja społeczno-kulturalna, zaoczne I stopnia -
70. Pedagogika - animacja społeczno-kulturalna, zaoczne I stopnia -
71. Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia -
72. Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, stacjonarne II stopnia -
73. Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia -
74. Pedagogika - dla abs. kierunk. innych, zaoczne II stopnia -
75. Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia -
76. Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia -
77. Pedagogika - dla abs. st. ped., stacjonarne II stopnia -
78. Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia -
79. Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia -
80. Pedagogika - dla abs. st. ped., zaoczne II stopnia -
81. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia -
82. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, stacjonarne I stopnia -
83. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia -
84. Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zaoczne I stopnia -
85. Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia -
86. Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, stacjonarne I stopnia -
87. Pedagogika - kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna, zaoczne I stopnia -
88. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia -
89. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, stacjonarne I stopnia -
90. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, zaoczne I stopnia -