kierunki archiwalne
Lp. Kierunek
91. Pedagogika - kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym, zaoczne I stopnia -
92. Pedagogika - pedagogika regionalna, zaoczne I stopnia -
93. Pedagogika - pedagogika regionalna, zaoczne I stopnia -
94. Pedagogika - stacjonarne I stopnia -
95. Pedagogika - stacjonarne I stopnia -
96. Pedagogika - zaoczne I stopnia -
97. Pedagogika - zaoczne I stopnia -
98. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, niestacjonarne jednolite magisterskie -
99. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne II stopnia -
100. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne jednolite magisterskie -
101. Pedagogika specjalna, niestacjonarne I stopnia -
102. Pedagogika specjalna, stacjonarne I stopnia -
103. Pedagogika, stacjonarne I stopnia -
104. Pedagogika, stacjonarne II stopnia -
105. Pedagogika, zaoczne I stopnia -
106. Pedagogika, zaoczne II stopnia -
107. Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie -
108. Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie -
109. Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie -
110. Psychologia - wieczorowe jednolite magisterskie -
111. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych ››rekrutacja
112. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Historycznych ››rekrutacja
113. Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze ››rekrutacja
114. Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki -
115. Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii ››rekrutacja
116. Studia Podyplomowe Biblioterapii -
117. Studia Podyplomowe Dźwięk i Audiosfera -
118. Studia Podyplomowe Historii -
119. Studia Podyplomowe Historii Społeczno-Politycznej XX w. -
120. Studia Podyplomowe Menadżerów Edukacji Dorosłych -