Komunikaty Dziekana WNHiP

2023

application/pdf Komunikat nr 6/2023 w sprawie godzin dziekańskich w dniu 31 października 2023 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat nr 5/2023 w sprawie godzin dziekańskich w dniu 21 listopada 2023 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat nr 4/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12 września 2023 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 3 października 2023 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat nr 3/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskim z dnia 12 września 2023 r. w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/2024

application/pdf Komunikat nr 2/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 11 września 2023 roku w sprawie harmonogramu prac dotyczących organizacji przebiegu przewodów doktorskich wszczętych do 30.04.2019 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat nr 1/2023 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie powołania kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia i kierunkowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na okres kadencji 2020-2024.

application/pdf Załącznik do Komunikatu nr 1/2023  z 30 czerwca 2023 r. Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim

2022

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 9/2022 w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 8/2022 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród Rektora za osiągnięcia: naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rok akademicki 2022/2023.

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 4/2022 w sprawie formy realizacji zajęć oraz organizacji kształcenia w semestrze letnim, w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 3/2022 w sprawie formy realizacji zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 2/2022 w sprawie formy realizacji egzaminów w sesji semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na kierunkach studiów, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 1/2022 w sprawie formy realizacji zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych okresie 24 stycznia 2022 - 7 lutego 2022 roku

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 4/2021 w sprawie terminów posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2021/2022. 

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 3/2021 w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Wrocławskim

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia dni rektorskich w związku ze szczepieniami przeciwko COVID-19 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Komunikat Dziekana Nr 1/2021 w sprawie powołania kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia i kierunkowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego