Szkolenie wstępne BHP dla studentów wyższych lat (za wyjątkiem I roku) - dodatkowy termin

Szanowni Państwo

 

uprzejmie informujemy o termin szkolenia wstępnego bhp dla studentów wyższych lat (za wyjątkiem I roku).

 

1. Termin I - od 15 marca do 30 marca  2024 r.

2. Termin dodatkowy (Nabór międzysemestralny) – od 1 września do 12 września 2024 r.  - dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie

 

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia  będzie dostępne na platformie e-learningowej Uniwersytetu Wrocławskiego, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim pod adresem: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

W celu zapisu na szkolenia należy złożyć pisemne podanie (adresowane do Prorektora ds. nauczania dra hab. Łukasza Machaja, prof. UWr ale składane bezpośrednio w Dziale BHP).