2011-2015

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2015 w sprawie terminarzu obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2015/2016

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2015 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2014/2015 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2015 w sprawie: Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/msword Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 2015/7

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2015 w sprawie regulaminu zajęć fakultatywnych prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych metodą tutoringu

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2015 w sprawie odwołania zarządzenia Dziekana nr 3/2013 z dnia 18.11.2013 r.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2015 w sprawie harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2015 w sprawie zasad i trybu dokonywania oceny merytorycznej wykonania zadań badawczych realizowanych w ramach badań statutowych jednostek badawczych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2015 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i PedagogicznychUniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2015 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2014/2015 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2014 w sprawie uznawania przedmiotów zrealizowanych w innych uczelniach studentom starającym się o przeniesienie na Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2014 w sprawie uruchomienia kursów dokształcających w roku akademickim 2014/2015 w jednostkach Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2014 w sprawie terminarzu obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2014/2015.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2014 w sprawie ustalenia liczby osób uczestniczących w różnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2014 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich i obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2015/2016.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2014 w sprawie określenia wartości współczynników podobieństwa badanych prac licencjackich/magisterskich i rozpraw doktorskich, których przekroczenie może wskazywać na naruszenie praw autorskich.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2014 określające zasady wyboru zajęć dydaktycznych (wykładów) z oferty udostępnionej dla studentów wszystkich kierunków studiów (tryb stacjonarny i niestacjonarny) prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2014/2015

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2014 w sprawie dokumentowania przebiegu studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2014 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2013/2014 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2014 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2013/2014 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2013 W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji projektów finansowanych z środków pozyskiwanych w drodze konkursów zewnętrznych, określa się następujące warunki podziału środków przekazywanych do dyspozycji Dziekana z narzutu kosztów pośrednich projektu realizowanego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2013 określające terminarz obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2013/2014

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2013 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2012/2013 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2012 określające terminarz obron prac dyplomowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2012/2013

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2012 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2012/2013 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2012 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2011/2012 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2011 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2011/2012 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2011 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2010/2011 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2011 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2010/2011 - zima.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2011 wprowadzające podział zadań i kompetencji związanych z obsługą Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.