2017

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 12/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/12

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 11/2017 zmieniające Zarządzenie nr 6/2014 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2015/2016 oraz w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego od roku akademickiego 2015/2016.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/11

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 10/2017 w sprawie liczby osób uczestniczących w różnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2017/2018

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2017 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na WNHP w roku akademickim 2017/2018

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2017 w sprawie projektowania i uruchamiania nowych kierunków studiów, specjalności oraz zmian w programach kształcenia.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2017 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2016/2017 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2017 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i  Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/6

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2017 w sprawie szczegółowych zasad wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendiów doktoranckich od roku akademickiego 2018/2019 obowiązujących na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/5

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2017 w sprawie polityki wydawniczej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załączniki do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/4

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2017 w sprawie regulaminu praktyk objętych planem studiów i programem kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2017/3

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2017 w sprawie procedur związanych z zatrudnieniem i awansowaniem pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2017 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2016/2017 - zima.