2018

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 9/2018 Dotyczy terminów obron prac licencjackich i magisterskich na WNHP w roku akademickim 2018/2019

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 8/2018 wprowadzające Regulamin Lokalnych Sieci Komputerowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 7/2018 w sprawie monitorowania obecności na zajęciach na WNHP

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2018 w sprawie liczby osób uczestniczących w różnych formach zajęć dydaktycznych, od roku akademickiego 2018/2019

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2018 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2017/2018 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych

application/pdf Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2018/3 Regulamin Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej krajowego stażu studenckiego w ramach projektu „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych”

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2018 wprowadzające Regulamin Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej krajowego stażu studenckiego w ramach projektu „DOBRE STAŻE – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych”

application/msword Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 2018/2 Umowa licencyjna dla wydawcy

application/msword Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 2018/2 Umowa licencyjna dla autora

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2018/2 dotyczące zamieszczania prac pracowników, doktorantów i studentów Wydziału w Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2018/1 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2017/2018 - zima.