2019

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2019 określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2019/2020 - zima

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2019 w sprawie wprowadzenia podziału czynności pomiędzy Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych a pracowników administracji jednostek w związku z powołaniem na Uniwersytecie Wrocławskim Szkoły Doktorskiej z Kolegiami poszczególnych dyscyplin obsługiwanymi na wydziałach oraz przekazaniem radom dyscyplin uprawnień Senatu w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2019 Dotyczy terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2019/2020

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2019 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2018/2019 - lato.

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2019 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w cyklu dydaktycznym 2018/2019 - zima.