2021

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 20/2021 w sprawie formy zdalnego nauczania na studiach: doktoranckich oraz w Szkołach Doktorskich, prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwanego „WNHiP”) w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 19/2021 w sprawie formy zdalnego nauczania na studiach stacjonarnych (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich) prowadzonych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (zwanego „WNHP”) w Uniwersytecie Wrocławskim w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 18/2021 w sprawie powołania komisji opracowującej wstępny projekt modyfikacji programu studiów na kierunku Pedagogika I i II stopnia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 17/2021 w sprawie powołania komisji opracowującej wstępny projekt modyfikacji programu studiów na kierunku Historia Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 16/2021 w sprawie powołania komisji opracowującej wstępny projekt modyfikacji programu studiów na kierunku „Interdyscyplinarne Studia Europejskie” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 15/2021 w sprawie powołania wydziałowych komisji ds. nagród Rektora dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 14/2021 w sprawie powołania Komisji Etyki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020-2024

application/pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 13/2021 Podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy lub egzaminu dyplomowego na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 13/2021 w sprawie wznowienia studiów w celu złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego od roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik do Zarządzenia nr 12/2021

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 12/2021 w sprawie minimalnej liczebności grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć oraz planowania grup studenckich od roku akademickiego 2021/2022

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 11/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

application/pdf Regulamin Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych (WRIZ) Załącznik do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 11/2021 z 16.09.2021 r.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 10/2021 w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Uczenia Się  na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Wydziałowy System Weryfikacji Zakładanych Efektów Uczenia Się (WSWZEU)

application/pdf Załącznik nr 1a do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Schemat WSWZEU

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1b do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Raport z ewaluacji

application/msword Załącznik nr 1c do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Raport z weryfikacji

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1d do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Zbiorcza karta weryfikacji

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1e do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Karta hospitacji

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik nr 1f do Zarządzenia Dziekana WNHP nr 10/2021 Raport roczny WSWZEU

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 9/2021 w sprawie terminów obron prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2021/2022

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 8/2021 w sprawie powołania komisji nostryfikującej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

application/pdf Zarządzenie Dziekana nr 7/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie terminów określanych przez Dziekana w ramach Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych (nieaktualne z dniem 3.06.2022)

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 6/2021 w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej i zaliczeń, egzaminu dyplomowego na studiach w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (ARCHIWALNE)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 3 do Zarządzenia Dziekana Nr 6/2021 (ARCHIWALNE)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana Nr 6/2021 (ARCHIWALNE)

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 6/2021 (ARCHIWALNE)

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 5/2021

w sprawie terminów określanych przez Dziekana w ramach Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym, archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) i przekazywania prac do Repozytorium pisemnych prac dyplomowych Obwieszczenie Nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 czerwca 2021 r. (nieaktualne z dniem 3.06.2022)

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 4/2021 w sprawie terminarzu zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sesji letniej r. ak. 2020/2021 oraz w roku ak. 2021/2022.

application/pdf Załącznik do Zarządzenia Dziekana Nr 3/2021

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 3/2021 w sprawie ogłoszenia i wdrożenia w działalności dydaktycznej Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych dokumentu pt. „Strategia zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia 2021-2024. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych.”

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 2/2021 w sprawie zmiany: - Zarządzenia nr 1/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 23 stycznia 2020 r., zwanego dalej „Zarządzenie nr 1/2020” w sprawie zmian w wewnętrznym systemie zapewnienia jakości kształcenia w przedmiocie hospitacji, oraz - Zarządzenia nr 13/2020 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 października 2020 r., zwanego „Zarządzenie 13/2020”

application/pdf Zarządzenie Dziekana Nr 1/2021 w sprawie zasad realizacji zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021