Pożegnanie prof. Franciszka Rosińskiego

Ze smutkiem informujemy, że 29 kwietnia zmarł dr hab. o. Franciszek Rosiński, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, do 2003 roku pracownik naszej Katedry. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w najbliższą sobotę 6 maja o godz. 11.00 w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego we Wrocławiu-Karłowicach.

Dr hab. o. Franciszek Rosiński urodził się w 1932 roku w Raciborzu. Przez ostatnie 77 lat związany był z zakonem franciszkańskim, a 66 lat temu przyjął święcenia kapłańskie. W pierwszych latach kapłaństwa studiował na kierunku filozofia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie otrzymał tytuł zawodowy magistra z zakresu filozofii przyrody. W 1975 roku uzyskał doktorat z antropologii w Uniwersytecie Wrocławskim, a w roku 1978 – stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie antropologii. Swoje zainteresowania etnologiczne zaczął rozwijać w latach 1980-tych prowadząc badania dotyczące wierzeń i życia społecznego społeczności plemiennych oraz tzw. religii pierwotnych. Od 1988 roku był związany z Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie najpierw pracował na stanowisku adiunkta, a od roku 1991 do roku 2003 – na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W późniejszych latach m.in. kierował Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. W czasie swojej długiej kariery akademickiej opublikował około 300 prac naukowych, uczestniczył aktywnie w licznych konferencjach naukowych oraz wypromował wielu magistrów i kilku doktorów. Był współzałożycielem i redaktorem naczelnym wydawanych w latach 1994-2009 przez Wydawnictwo św. Antoniego, Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych (Wrocław) zeszytów naukowych "Quaestiones Selectae”.