Kierunki studiów

Etnologia i antropologia kulturowa: 

I stopnia stacjonarne: 

Etnologia i antropologia kulturowa to studia o ludziach i ich kulturze. Podczas nich dowiesz się, w jaki sposób kultura determinuje nasze życie, zrozumiesz wiele zachowań ludzkich i odsłonisz ich źródła. Poznasz najważniejsze metody interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych. Odkryjesz także bogactwo i różnorodność kultur całego świata. Problemy te zgłębisz dzięki licznym zajęciom specjalistycznym, jak na przykład etnologia Polski i Europy, etnologia społeczeństw pozaeuropejskich, sztuka ludowa, folklorystyka, antropologia religii, antropologia współczesności czy antropologia edukacji. Wiedzę specjalistyczną wzbogacają przedmioty z zakresu nauk pokrewnych, takich jak archeologia, filozofia czy socjologia, oraz liczne zajęcia fakultatywne. Etnograficzne badania terenowe uzupełnią wiadomości teoretyczne i pozwolą Ci na szersze spojrzenie na wiele zagadnień społecznych i kulturowych. Studia przygotują Cię do pracy w instytucjach naukowo-badawczych, kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych i w mediach. Pracować możesz także w instytucjach i firmach, w których prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations) i niezbędne są umiejętności interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych, a także w instytucjach pozarządowych i administracji publicznej. 

II stopnia stacjonarne: 

Program studiów II stopnia został stworzony z myślą o rozwoju aktywności studentów i studentek w przestrzeni publicznej i współpracy z różnorodnymi instytucjami. Dzięki temu wykorzystują oni swoją wiedzą w praktyce i zdobywają doświadczenia na rynku pracy. Celem studiów jest wykształcenie umiejętności rozpoznawania zjawisk zachodzących w różnych obszarach współczesności oraz diagnozowania konfliktów społecznych i stosowania odpowiednich strategii ich rozwiązywania. W programie studiów można znaleźć m.in. zajęcia dotyczące zjawiska migracji we współczesnym świecie, kultury popularnej, kreowania kultury miejskiej czy stosowania dyskursów antropologicznych w kulturze i komunikacji publicznej. Ważnym elementem programu są też laboratoria terenowe oparte na praktyce etnograficznej. Absolwenci studiów II stopnia posiadają wiedzę, kompetencje i umiejętności społeczne, które pozwalają im na podjęcie pracy naukowej i kontynuowanie studiów w szkole doktorskiej (8 poziom kwalifikacji PRK). Jak dowodzą zawodowe biografie absolwentów i absolwentek, są oni również dobrze przygotowani do aktywności zawodowej w instytucjach kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się kulturą, regionem, problematyką dotyczącą mniejszości czy wykluczenia społecznego.