wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
121. Tożsamość Żydów polskich we współczesnej Australii dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
122. Tanie latanie jako ponowoczesna kreacja kulturowa, a motywacje podróżnicze wrocławskich studentów dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
123. POSTRZEGANIE REKLAMY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ dr Janina Radziszewska
124. TEORIE SPISKOWE JAKO PRZEJAW WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW MITYZACJI.NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW. dr Konrad Górny
125. WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW MUZYKI FOLKOWEJ WE WSPÓŁCZESNEJ MUZYCE ROZRYWKOWEJ dr hab. Katarzyna Majbroda
126. OBECNOŚĆ PRZESĄDÓW W UMYŚLE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA A MYŚLENIE MAGICZNE. ANTROPOLOGICZNA ANALIZA ZJAWISKA NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
127. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na przykładzie Gminy Wrocławskiej Kościoła mormonów dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
128. Funkcjonowanie i wartościowanie pojecia " własności intelektualnej " w kulturze XXI wieku dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
129. OPOWIEŚĆ PISANA IKONĄ. ZMIANY SPOŁECZNO-KULTUROWE W BIESZCZADACH A WSPÓŁCZESNE IKONY ORAZ ICH TWÓRCY dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
130. Feminizm a dyskursy. prof. dr hab. Adam Paluch
131. UKRYTE DZIECI BOGINI. STUDIUM ANTROPOLOGICZNE MISTERYJNEJ RELIGII WICCA dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
132. Jeść by żyć czy żyć by jeść? O współczesnych funkcjach żywienia. prof. dr hab. Adam Paluch
133. Ucieleśnienia i odcieleśnienia w świetle rozważań antropologicznych prof. dr hab. Adam Paluch
134. Tożsamość młodych Polaków dr Janina Radziszewska
135. Anioły bieszczadzkie w kulturze popularnej Małgorzata Michalska
136. Przejawy bólu egzystencjalnego w subkulturze heavymetalowej dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
137. Relacje między ludnością rodzimą i napływową na Ziemi Kędzierzyńsko-Kozielskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Praca traktuje o relacjach pomiędzy rodzimymi mieszkańcami Śląska Opolskiego, a osobami, które przyjechały na te tereny w latach powojennych. Analizowane są aspekty asymilacji, integracji, postrzegania w dychotomii "swój-obcy", a także stereotypów i autostereotypów. Przedstawione są wypowiedzi Ślązaków, przybyszów, oraz osób, które pochodzą z małżeństw mieszanych (tj. Ślązaków z nie-Ślązakami), kwestie językowe (obecny status gwary śląskiej w świadomości Polaków), zagadnienia związane z migracją (powojenną, narodową, ekonomiczną), repatriacją (ekspatriacją) Polaków ze Wschodu na tzw. Ziemie Odzyskane, czy kwestie cywilizacyjne i kultura pracy. Praca podzielona jest na część teoretyczną, gdzie zawarty jest opis ludności Śląskiej w kontekście historycznym i kulturowym, część badawczą, gdzie znajduje się analiza materiału zgromadzonego podczas badań terenowych, i ostatnią część - z wnioskami, podsumowaniem, oraz słowniczkiem śląsko-polskim.
138. Kreowanie wizerunku miasta. Przypadek Wrocławia dr Mirosław Marczyk
139. ANALIZA PROJEKTU COUCHSURFING NA PODSTAWIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
140. Wpływ Turyzmu na społeczności lokalne . Przypadek Podhala. dr Mirosław Marczyk
141. Strategie , wybory. Ludnośc pogranicza wobec przemian ekonomicznych i społecznych. Przykład wsi Boboszów. dr Mirosław Marczyk
142. Kryzys śmierci i współczesna próba oswojenia jej w cyberprzestrzeni. dr Mirosław Marczyk
143. Pamiątki rodzinne i narracje wspomnieniowe. Przedmiot i pamięć w antropologii. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
144. Rodzina i małżeństwo na Zaolziu dr Janina Radziszewska
145. Antropologia miłości. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
146. Bez tytułu. Odbiór sztuki współczesnej. dr Mirosław Marczyk
147. Tradycje nocy świętojańskiej w Polsce i wśród Polaków na Wileńszczyźnie dr Małgorzata Michalska
148. Koncert rockowy- analiza antropologiczna dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
149. Model męskości wsród autostopowiczów. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
150. Telefon komórkowy we współczesnej kulturze polskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr