wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
121. Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie Oleśnicy. dr Mirosław Marczyk
122. Kreowanie wizerunku miasta. Przypadek Wrocławia dr Mirosław Marczyk
123. KREOWANIE WIZERUNKU W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE VLOGÓW dr Mirosław Marczyk
124. Krytyczna analiza działalności Współczesnych Polskich Trawelebrytów. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
125. Kryzys śmierci i współczesna próba oswojenia jej w cyberprzestrzeni. dr Mirosław Marczyk
126. Krzyżoki i brama wielkanocna we wsi Borki Małe. Lokalna tradycja dr Mirosław Marczyk Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W pracy przedstawiono unikalny zwyczaj, który nosi nazwę krzyżoki. Odbywa się on od wielu pokoleń we wsi Borki Małe na Śląsku Opolskim. Badania jakościowe pozwoliły na szczegółowe opisanie zarówno procesu przygotowania, jak i przebiegu tej tradycji. Przeprowadzone wywiady umożliwiły także porównanie krzyżoków z Borek Małych do zwyczajów funkcjonujących pod tą samą nazwą w innych śląskich wsiach. Porównanie zebranych materiałów z obszerną literaturą na temat obrzędowości dorocznej pozwoliło na wskazanie istotnych różnic i określenie specyfiki świadczącej o wyjątkowości krzyżoków w Borkach Małych. Strukturę pracy tworzy wstęp, który wprowadza do tytułowego zagadnienia, trzy rozdziały, zakończenie, wykaz informatorów oraz dokumentacja fotograficzna. Rozdział pierwszy poświęcono tematyce obrzędowości wielkanocnej na Śląsku Opolskim, a także tożsamości Ślązaków. Rozdział drugi charakteryzuje wieś Borki Małe. Ukazano w nim lokalizację oraz historię wsi, tożsamość jej mieszkańców, a także opisano obrzędowość wielkopostną i wielkanocną. Ostatni rozdział przedstawia zwyczaj krzyżoków w Borkach Małych, pokazuje jego odmienność od innych tradycji, a także porównuje stan badań z danymi z terenu. Pracę tę zamyka obszerna dokumentacja fotograficzna, która przedstawia krzyżoki i bramę wielkanocną.
127. Kształt polskiego buddyzmu na przykładzie Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca ukazuje z perspektywy antropologicznej funkcjonowanie buddyzmu w Polsce na przykładzie najbardziej rozpowszechnionego odłamu - Karma Kagyu.
128. Kuchnia japońska w oczach Polaków dr Małgorzata Michalska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Kuchnia japońska diametralnie różni się od polskiej, dlatego warto obserwować zjawisko jej wkraczania w obszary kulinarne naszego kraju, gdyż dzieje się to dość dynamicznie. Na początku pracy została przedstawiona charakterystyka kuchni japońskiej. Uwaga została zwrócona na takie jej aspekty, jak podstawowe składniki, które wykorzystywane są w przygotowaniu dań japońskich potraw, czy też poszczególne potrawy, które są najczęściej kojarzone z tamtejszą sztuką kulinarną. Oprócz tego zostały również opisane zasady związane z przygotowaniem, jak i spożywaniem posiłków. Kolejna część pracy dotyczy restauracji japońskich w Polsce. Głównie skupia się ona na informacjach dotyczących ich założenia, właścicieli, pracowników i kryteriach ich doboru. Pokazane zostało również to, jak w tych restauracjach zorganizowana jest praca oraz co mają do zaoferowania swoim klientom, co ma wpływ na wygląd wnętrza oraz muzykę tam puszczaną, a także kto odwiedza takie restauracje. Ostatni fragment pracy przedstawia stosunek Polaków do kuchni japońskiej. Jest próbą odpowiedzi na pytanie, skąd u naszych rodaków zainteresowanie kuchnią japońską, czy sami gotują tamtejsze dania, a także skąd biorą informacje na ten temat? Ukazane zostały również podobieństwa i różnice między kuchnią polską a japońską.
129. Kultura Korporacji. Opis i próba analizy pracy w korporacji na podstawie własnych doświadczeń. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
130. KULTURA LUDOWA A TURYSTYKA NA PRZYKŁADZIE BESKIDU ŚLĄSKIEGO I ŻYWIECCZYZNY dr Mirosław Marczyk
131. Kultura społeczna w powiecie świeckim dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca przedstawia przemiany kultury społecznej, które zaszły w powiecie świeckim. Zostały w niej skonfrontowane wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2015-2016 z książką Władysława Łęgi „Okolice Świecia”, wydanej w 1960r. Praca obejmuje zmiany w zwyczajach narodzinowych, weselnych, pogrzebowych, rolniczych, noworocznych, okresu wielkanocnego, Bożego Ciała i świąt Bożego Narodzenia.
132. Kultura ubóstwa w Brazylii na przykładzie wybranych środowisk miejskich. dr Mieczysław Trojan
133. Kulturowe uwarunkowania opisów innego na podstawie raportów z badań terenowych dr Grzegorz Dąbrowski
134. Kulturowy wymiar śmiechu. dr Grzegorz Dąbrowski
135. Kulturystyka społeczna?. Refleksje na temat ciała i kultury terapeutycznej w kontekście współczesnej mody na "Bycie fit" dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
W niniejszej pracy licencjackiej pragnę opisać zjawisko, jakim jest moda na "bycie fit". W swoich rozważaniach pragnę przyjrzeć się temu tematowi zarówno w kontekście antropologii ciała, jak i kultury terapeutycznej. Pierwszy rozdział poświęcony jest problematyzacji zagadnienia w oparciu o antropologię ciała oraz analizie przypadku kultury terapeutycznej w odniesieniu do opisywanego zjawiska. W drugim rozdziale zamieściłam już konkretne przykłady reżimów zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej w różnych grupach wiekowych na podstawie literatury. Trzeci rozdział w całości poświęcony jest badaniom terenowym przeprowadzonym przeze mnie zarówno wśród osób pracujących na siłowni, jak i osób nieprofesjonalnie uprawiających sport lub stosujących dietę. Celem mojej pracy była analiza zjawiska tytułowej mody na "bycie fit" w kontekście społecznym, poznanie motywacji ludzi do podjęcia aktywnego trybu życia, stosowania diet. Chciałam wykazać, że ów "zdrowy styl życia" stał się bardzo popularny i można już nazwać owo zjawisko trendem lub modą. Swoje obserwacje wsparłam przykładami z literatury oraz badaniami nie tylko na temat wymienionych już zagadnień, ale także próbując odnieść opisywany trend do współczesnego konsumpcjonizmu, przemian społecznych z nim związanych, wpływu mediów na współczesne kanony piękna.
136. Kwiatki polskie czy chwasty ? Działalność ruchu hipisowskiego w okresie PRL-u dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
137. Łemkowskie rzeczy. Próba wykorzystania antropologii rzeczy w badaniach dotyczących kultury łemkowskiej. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
138. Magiczny świat konsumpcji. Centrum handlowe jako przykład 'nie-miejsca' i 'świątyni konsumpcji' dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca dotyczy odpowiedzi na pytanie jak są postrzegane centra handlowe przez badaczy kultury i ich użytkowników. Dodatkowo została podjęta próba odpowiedzi na pytanie, czy nowoczesne centra handlowe można określać mianem „świątyni konsumpcji” i kreacją „nie – miejsca”.
139. Mazurski malarz krajobrazu. O życiu i dziele Henryka Sawko, twórcy Kamiennego Parku w Rydzewie dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
140. Medialny obraz Afryki dr Janina Radziszewska Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Praca stanowi próbę odtworzenia obrazu Afryki, który rozpowszechniany jest przez różnorodne przekazy medialne oraz ugruntowany w poglądach wrocławskich studentów. Zwrócona zostaje uwaga na wybiórczość postrzegania oraz hierarchizacja ważności dostrzeżonych zdarzeń przez dziennikarza czy jakiegokolwiek kreatora przekazu. Nadaje to kształt danej informacji, niejednokrotnie implikując zmianę w jej istocie. Zaś wielu czytelników, słuchaczy i widzów nadal bezrefleksyjnie przyjmuje podane wiadomości za obiektywne i niczym niezanieczyszczone fakty. Na ich podstawie konstruują swój model postrzegania i reagowania na określone zjawiska w świecie. Nierzadko na bazie krótkich newsów lub samych leadów budują swoje opinie na temat danych wydarzeń. Poniższa praca składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym omówione zostały niektóre konstrukty dyskursu kolonialnego, które mają wpływ na dzisiejsze postrzeganie kontynentu afrykańskiego. Pierwszym aspektem, na którym koncentruje swoją uwagę jest ujednolicony sposób postrzegania ludności natywnej. Nakreślony zostaje zbiór zachowań, który stanowił bazę do stereotypowej klasyfikacji każdego „Innego Europy”. Następnym elementem jest pojęcie wypracowane przez Homi Bhabhę, którym jest „mimikra kulturowa. Stanowiło to sposób adaptacji do nowych warunków rzeczywistości dla natywnych mieszkańców, preferowany przez władzę kolonialną. Mieli nią podążać, aby przystosować się do zmienionych warunków, na sposób odpowiedni dla swoich nowych zwierzchników terytorialnych. Kolejnym elementem pierwszego rozdziału jest podział miasta na miejsca zamieszkania ludności napływowej oraz autochtonicznej. Nie skupiam uwagi na geograficznym rozmieszczeniu społeczności, ale zwracam uwagę na różnice, które znajdują się w samym wyglądzie i powiązanych z tym, ich opisami. Ostatnim poruszanym aspektem w tej części pracy jest kwestia obecności psychoanalitycznych struktur myślowych w dyskursie kolonialnym. Podjęta zostaje próba przedłożenia analogii pomiędzy freudowskim neurotykiem i dzikim oraz oddanie głosu również Frantzowi Fanonowi, jako osobie spośród natywnej ludności. W drugim rozdziale uwaga skupia się na przedstawieniu medialnego wizerunku na tematy magii i religii, rodziny i zbiorowości oraz najczęściej kojarzonych z Afryką chorób. Analiza zostaje oparta w dużej mierze o ewolucjonizm antropologiczny, który do dziś jest powielany w wielu konstruktach myślowych na temat tego kontynentu. Bazę do tego stanowią przekazy medialne oraz poszczególne wypowiedzi członków grupy respondentów.
141. Medycyna estetyczna- droga do idealnego wizerunku ? dr Konrad Górny Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
Medycyna estetyczna jest bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny. Moja praca ma na celu przedstawienie obecnego świata współczesnego, w którym wygląd człowieka jest bardzo ważny. W dniu dzisiejszym ludzie coraz częściej korzystają z usług kosmetologów czy lekarzy medycyny estetycznej,ponieważ obecnie ciało musi podołać standardom, które narzuca między innymi społeczeństwo. Cielesność stała się projektem, który prawdopodobnie nigdy nie zostanie przerwany.
142. MELAGOMANIA NARODOWA JANA STANISŁAWA BYSTRONIA W KONTEKŚCIE DZISZEJSZEJ POLSKI Marek Górny
143. Mężczyzna współczesny. Próba zdefiniowania pojęcia męskości i jej kryzysu. prof. dr hab. Adam Paluch
144. Miasto jako sieć znaczeń dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
145. MIEJSKIE PRAKTYKOWANIE WIEJSKIEJ MUZYKI dr Mirosław Marczyk
146. Między nauką i muzyką dr Grzegorz Dąbrowski
147. Między życiem a sceną. Zawód aktora teatralnego w ujęciu antropologii performatywnej dr Michał Mokrzan Etnologia i antropologia kulturowa - stacjonarne I stopnia
148. Milczenie jako narzędzie zapomnienia (na przykładzie ludobójstwa Ormian) dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Głównym celem pracy jest przedstawienie wpływu władz politycznych na kształtowanie pamięci wspólnotowej danej grupy. Swoją tezę oparłem na analizie ludobójstwa Ormian, które przez wiele dziesiątków lat, nie funkcjonowało w publicznym dyskursie. Przyczyną takiego stanu rzeczy była działalność państwa tureckiego, które skutecznie blokowało wszelkie inicjatywy społeczności ormiańskiej, chcącej nagłośnić ten problem na arenie międzynarodowej. Praca została podzielona na trzy rozdziały: W pierwszym opisano wydarzenia historyczne, które w rezultacie doprowadziły do zrealizowania planu deportacji ludności ormiańskiej. W drugim rozdziale omówiono kwestie związane z "milczeniem", "ludobójstwem" oraz "pamięcią". Zagadnienia te zostały przeanalizowane w osobnych podrozdziałach. Doprecyzowanie tych terminów, było bardzo istotne dla lepszego zrozumienia problematyki poruszonej w pracy. W trzecim przedstawiono wyniki badań ankietowych związanych z recepcją ludobójstwa Ormian, przez obywateli rożnych krajów (skupiono się przede wszystkim na analizie danych związanych z respondentami z Turcji i Europy).
149. MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ... OD STRAOŻYTNEGO DO WSPÓŁCZESNEGO MODELU RELACJI INTYMNYCH dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
150. MINIMALIZM JAKO SPOSÓB RADZENIA SOBIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr