wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
181. Wileńszczyzna. Wymiary tożsamości na pograniczu dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
182. Stereotypizacja płci a edukacja szkolna dr Janina Radziszewska
183. Góra Krzyży jako Axis Mundi i destynacja pielgrzymia dr Grzegorz Dąbrowski
184. W służbie ciału - antropologiczne ujęcie problemu postrzegania cielesności w środowiskach medycznych dr Janina Radziszewska
185. Bezdomność "klatka po klatce" - na przykładzie grupy Cinema Albert Production dr Janina Radziszewska
186. Festiwal psytrance - próba analizy antropologicznej dr Janina Radziszewska
187. Katolicy w oczach ewangelikalnych protestantów wrocławskich zborów. dr Mirosław Marczyk
188. ELEKTROWNIA JĄDROWA W POLSCE JAKO PRZYKŁAD QUASI-OBIEKTU W TEORII AKTORA-SIECI BRUNO LATOURA dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
189. MIEJSKIE PRAKTYKOWANIE WIEJSKIEJ MUZYKI dr Mirosław Marczyk
190. KREMACJA JAKO ALTERNATYWNA FORMA POCHÓWKU W POLSCE dr Mirosław Marczyk
191. TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA MŁODZIEŻY BESKIDU ŻYWIECKIEGO dr Janina Radziszewska
192. KREOWANIE WIZERUNKU W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE VLOGÓW dr Mirosław Marczyk
193. Społeczność graczy Tibia dr Mirosław Marczyk
194. KULTURA LUDOWA A TURYSTYKA NA PRZYKŁADZIE BESKIDU ŚLĄSKIEGO I ŻYWIECCZYZNY dr Mirosław Marczyk
195. Subkultura hipsterów - analiza zjawiska kulturowego w Polsce dr Janina Radziszewska
196. Antropologia ciała. Włosy dr Mirosław Marczyk
197. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA PRZYKŁADZIE GALERII HANDLOWYCH. dr Mirosław Marczyk
198. Second hand – second life, czyli o fenomenie rzeczy z drugiej ręki dr Janina Radziszewska
199. Anoreksja we współczesnej kulturze dr Janina Radziszewska
200. ATELIER YOUSUFA JAKO PRZYKŁAD TWÓRCZOŚCI BRĄZOWNICZEJ W OUAGADOUGOU. SZTUKA A KOMERCJA dr Mirosław Marczyk
201. Strategie mieszkańców po powstaniu wielkiej inwestycji dr Mirosław Marczyk
202. Wróżka lekarstwem na stresy? dr Mirosław Marczyk
203. Misje katolickie jako spotkanie z odmienną kulturą dr Janina Radziszewska
204. Muzyka żydowska-tradycja a współczesność dr Janina Radziszewska
205. Inkulturacja misyjna na przykładzie Boliwii dr Janina Radziszewska
206. SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE, "EKSHIBICJONIZM" W INTERNECIE. dr Mirosław Marczyk
207. Chińscy pracownicy migracyjni w Polsce. Antropologiczna analiza wybranych przypadków. dr Mirosław Marczyk
208. TANATOTURYSTYKA W PERSPEKTYWIE ANTROPOLOGICZNEJ dr Janina Radziszewska
209. Komunikacja międzykulturowa - doświadczenia obcokrajowców we Wrocławiu dr Janina Radziszewska
210. Życie chce dzieł i czynów. Perspektywa biografii naukowej Bronisława Malinowskiego o charakterze interdyscyplinarnym. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr