wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
211. Retoryczny wymiar tekstu antropologicznego na przykładzie książki Carlosa Castanedy Nauki don Juana. Wiedza Indian z plemienia Yaqui. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
212. Problem "wspólnotowości" na przykładzie duszpasterstw akademickich we Wrocławiu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
213. Wokół tożsamości mieszkańców Wysp Owczych dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
214. Kaszubi i Ślązacy - nowe narody? dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
215. Miasto jako sieć znaczeń dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
216. Ciało - urzeczowione, konsumpcyjne, integralne? Kolaż antropologiczny dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
217. Odbiór społeczny sklepów typu sex-shop w Polsce. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
218. OPOWIEŚĆ PISANA IKONĄ. ZMIANY SPOŁECZNO-KULTUROWE W BIESZCZADACH A WSPÓŁCZESNE IKONY ORAZ ICH TWÓRCY dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
219. Rola instytucjonalnych programów i działań na rzecz podtrzymywania tradycji w procesach tożsamościowych wybranych społeczności lokalnych Dolnego Śląska dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
220. Współczesne wesele jako ponowoczesna kreacja? dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
221. Współczesne inspiracje sztuką ludową w modzie. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
222. Człowiek w korporacji na przykładzie wrocławskiego oddziału firmy Credit Suisse. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
223. Pamiątki rodzinne i narracje wspomnieniowe. Przedmiot i pamięć w antropologii. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
224. Kultura Korporacji. Opis i próba analizy pracy w korporacji na podstawie własnych doświadczeń. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
225. Krytyczna analiza działalności Współczesnych Polskich Trawelebrytów. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
226. Antropologia miłości. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
227. Polityczny dyskurs legalizacji marihuany w Polsce. dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
228. Odradzanie się niemieckości na Górnym Śląsku po 1989 dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
229. Przypadek Erasmusa. dr Mirosław Marczyk
230. Antropologia plotki-dar czy przekleństwo? dr Mirosław Marczyk
231. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na przykładzie Gminy Wrocławskiej Kościoła mormonów dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
232. Antropologia jedzenia: wpływ globalizacji na nawyki i tradycje żywieniowe studentów wrocławskich dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
233. Implementacja Euroregionów a społeczności lokalne na przykładzie Euroregionu Glacensis. dr Mirosław Marczyk
234. Kryzys śmierci i współczesna próba oswojenia jej w cyberprzestrzeni. dr Mirosław Marczyk
235. Przemiany i dylematy tożsamosciowe potomków wiślan w Ostojicevie dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
236. Feminizm a dyskursy. prof. dr hab. Adam Paluch
237. Ocalić od zapomnienia - Sieradzki Park Etnograficzny i sztuka ludowa regionu sieradzkiego. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
238. Współczesna miejska legenda a opowieści ajtiologiczne. dr Mirosław Marczyk
239. Społeczność lokalna miasta i gminy Syców. dr Mirosław Marczyk
240. Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie Oleśnicy. dr Mirosław Marczyk