wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
211. Zamiłowanie współczesnych kobiet do obuwia oraz kontekst historyczno-kulturowy przedmiotu. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
212. Krytyczna analiza działalności Współczesnych Polskich Trawelebrytów. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
213. Kwiatki polskie czy chwasty ? Działalność ruchu hipisowskiego w okresie PRL-u dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
214. Styl życia Świadków Jehowy. Badania antropologiczne na podstawie analizy publikacji Towarzystwa Strażnica i rozmów z przedstawicielami zborów strzelinskich. dr Konrad Górny
215. Ocalić od zapomnienia - Sieradzki Park Etnograficzny i sztuka ludowa regionu sieradzkiego. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
216. Turystyka zdrowotna na przykładzie sanatoriów i ośrodków wellness dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
217. OBRAZ CHORWACJI I CHORWATÓW W RELACJACH POLSKICH TURYSTÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
218. CIAŁO W KULTURZE PONOWOCZESNEJ – ANTROPOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH MAGAZYNÓW I PORTALI LIFESTYLE’OWYCH dr hab. Katarzyna Majbroda
219. Obraz wrocławskiej gastronomii lat 70. XX w. Zestawienie współczesnej pamięci mieszkańców miasta i dawnych relacji "Wieczoru Wrocławia". dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
220. Przemiany i dylematy tożsamosciowe potomków wiślan w Ostojicevie dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
221. Współczesna sztuka ludowa w Bieszczadach dr Grzegorz Dąbrowski
222. SAMOTNOŚĆ W TŁUMIE, "EKSHIBICJONIZM" W INTERNECIE. dr Mirosław Marczyk
223. Dolnoślązacy o samych sobie - tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. dr Konrad Górny
224. Kultura Korporacji. Opis i próba analizy pracy w korporacji na podstawie własnych doświadczeń. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
225. Społeczność OldTown jako przykład wspólnoty communitas dr Konrad Górny
226. Rola ciała w reklamie. Na podstawie wizerunku kobiecego ciała w kulturze masowej i reklamach zewnętrznych dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
227. Wokół tożsamości mieszkańców Wysp Owczych dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
228. Bo u nas w Gołębiu taki zwyczaj mamy ,że wesele musi być z przebierańcami. Analiza zjawiska tzw. przebierańców z miejscowosci Gołąb dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
Praca jest opisem weselnego zwyczaju tzw. przebierańców w miejscowości Gołąb w województwie lubelskim. Na podstawie rozmów, zdjęć, filmów oraz własnych obserwacji, autorka przedstawiła historię zjawiska, przebieg występu, a także jego funkcjonowanie w lokalnej społeczności. Praca jest również próbą przeanalizowania zwyczaju z punktu widzenia antropologicznej teorii. Tekst podzielony jest na trzy części: metodologiczno-teoretyczną, przedstawiającą zjawisko oraz analityczną.
229. Zjawiska nadprzyrodzone na Wileńszczyźnie dr Grzegorz Dąbrowski
230. Mazurski malarz krajobrazu. O życiu i dziele Henryka Sawko, twórcy Kamiennego Parku w Rydzewie dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
231. Warstwa perswazyjna tekstu (na przykładzie pism byłego funkcjonariusza SB) dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
232. Badania w działaniu. Studium przypadku. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
233. PODWIESZANIE CIAŁA - PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZJAWISKA. dr Janina Radziszewska
234. Wróżbiarstwo w kulturze popularnej. Telewizje ezoteryczne dr hab. Katarzyna Majbroda
235. Współczesna muzyka łemkowska jako nośnik tradycji i tożsamości dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
236. Muzyka żydowska-tradycja a współczesność dr Janina Radziszewska
237. " Bogactwo bycia " - relacja z innym w dyskursie antykonsumpcyjnym. dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
238. Kultura ubóstwa w Brazylii na przykładzie wybranych środowisk miejskich. dr Mieczysław Trojan
239. Współczesna tożsamość regionalna Kaszubów. dr Konrad Górny
240. Folklor dziecięcy i jego przemiany dr Mirosław Marczyk
Jest to praca dotycząca folkloru dziecięcego, sposobu jego powstawania w określonej grupie wiekowej, opisująca funkcje, jakie w życiu dziecka pełni folklor słowny, zastosowanie tworów folklorystycznych w komunikacji między dziećmi, wpływ obecnej kultury medialnej na treści oraz dynamiczność jego zmian. Na podstawie przeprowadzonych badań określam czy słowny folklor dziecięcy nadal jest integralną częścią ich środowiska, czy to, co tworzą dzieci, jest niezbędne w ich funkcjonowaniu i czy ma wpływ na więzi lub relacje między nimi. Opisuję modyfikacja i tworzenie folkloru dziecięcego pod wpływem współczesnych mediów, czyli telewizji i Internetu.