wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
241. WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW MUZYKI FOLKOWEJ WE WSPÓŁCZESNEJ MUZYCE ROZRYWKOWEJ dr hab. Katarzyna Majbroda
242. DEFINICJA ZŁA W SUBKULTURZE BLACKMETALOWEJ dr hab. Katarzyna Majbroda
243. Stereotypizacja Półwyspu Bałkańskiego jako przestrzeni konfliktu. dr Mirosław Marczyk
244. Próba analizy wizerunku kobiety w twórczości Jean Luc Godarda na wybranych przykładach dr hab. Katarzyna Majbroda
245. CREEPYPASTA JAKO PRZEJAW FOLKLORU INTERNETOWEGO. ANALIZA ZJAWISKA I JEGO SPOLECZNYCH KONSEKWENCJI dr Konrad Górny
246. ELEMENTY MITOLOGII NORDYCKIEJ W KULTURZE POPULARNEJ. dr Janina Radziszewska
247. PODWIESZANIE CIAŁA - PRÓBA CHARAKTERYSTYKI ZJAWISKA. dr Janina Radziszewska
248. ANTROPOLOGIA DŹWIĘKU. BADANIA NAD AUDIOSFERĄ MIASTA NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA dr Konrad Górny
249. UKRYTE DZIECI BOGINI. STUDIUM ANTROPOLOGICZNE MISTERYJNEJ RELIGII WICCA dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
250. TEORIE SPISKOWE JAKO PRZEJAW WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW MITYZACJI.NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW. dr Konrad Górny
251. AMERYKANIZACJA W KULTURZE POLSKIEJ – ANTROPOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW dr Konrad Górny
252. MELAGOMANIA NARODOWA JANA STANISŁAWA BYSTRONIA W KONTEKŚCIE DZISZEJSZEJ POLSKI Marek Górny
253. Strategie , wybory. Ludnośc pogranicza wobec przemian ekonomicznych i społecznych. Przykład wsi Boboszów. dr Mirosław Marczyk
254. Wiejskie świętowanie odpustowe młodych ludzi (na przykładzie wsi kujawskiej Kłóbka dr Małgorzata Michalska
255. Bęben szamański z perspektywy antropologii przedmiotu dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
256. Społeczność Milikówa w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych. dr Mirosław Marczyk
257. OBRAZ CHORWACJI I CHORWATÓW W RELACJACH POLSKICH TURYSTÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
258. ANALIZA ZJAWISKA LEGENDY MIEJSKIEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH dr Janina Radziszewska
259. Współczesna muzyka łemkowska jako nośnik tradycji i tożsamości dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
260. ŚWIADOMOŚĆ PRZYNALEŻNOŚCI DO KULTURY HIP-HOP. WPŁYW TAŃCA NA ŻYCIE TANCERZY STREET DANCE dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
261. Wpływ Turyzmu na społeczności lokalne . Przypadek Podhala. dr Mirosław Marczyk
262. Fenomen wampiryzmu. Źródła i ewolucja motywu w kulturze dr hab. Katarzyna Majbroda
263. Wróżbiarstwo w kulturze popularnej. Telewizje ezoteryczne dr hab. Katarzyna Majbroda
264. CIAŁO W KULTURZE PONOWOCZESNEJ – ANTROPOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH MAGAZYNÓW I PORTALI LIFESTYLE’OWYCH dr hab. Katarzyna Majbroda
265. FENOMEN WSPÓŁCZESNEJ POPULARNOŚCI THE BEATLES W POLSCE dr Janina Radziszewska
266. Seriale telewizyjne w kulturze masowej dr hab. Katarzyna Majbroda
267. AFRYKANIN WE WROCŁAWIU… WEDŁUG WROCŁAWIAN dr hab. Katarzyna Majbroda
268. Zjawisko nacjonalizmu religijnego w Serbii dr hab. Katarzyna Majbroda
269. MITY SEKSUALNOŚCI. WPŁYW WIZERUNKÓW KREOWANYCH W MEDIACH NA POSTRZEGANIE CIAŁA ORAZ SEKSUALNOŚCI dr Konrad Górny
270. Współczesna moda na ludowość dr Janina Radziszewska