wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
241. Muzułmańscy imigranci we Wrocławiu na tle wyznawców Islamu w Polsce. Codzienność i dialog międzyreligijny. dr Małgorzata Michalska
242. Szafiarki - nowa społecznośc internetowa w Polsce dr Małgorzata Michalska
243. Zjawisko nacjonalizmu religijnego w Serbii dr hab. Katarzyna Majbroda
244. Bod Modsi, czyli kto? Antropologiczny rys zjawiska modyfikacji ciała dr Konrad Górny
Praca licencjacka skupiona wokół zagadnienia modyfikacji ciała. Pokazuje metody i techniki modyfikacji wykonywane współcześnie. Odsyła również do praktyk wykonywanych w społecznościach tradycyjnych. Przybliża konteksty społeczno-kulturowe, w których praktykowane są modyfikacje. Opisuje internetową społeczność zaangażowaną w modyfikowanie ciała. Prezentuje sylwetki osób o rozległych modyfikacjach ciała, które dzięki nietypowemu wyglądowi zyskały popularność. Ponadto zawiera prezentację oraz analizę badań, przeprowadzonych na potrzeby tej pracy, wśród osób modyfikujących swoje ciało. Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule, o to, kim i jacy są ludzie poddający swoje ciała trwałym modyfikacjom, a także jakie są ich motywacje i doświadczenia z tym związane.
245. ANTYSEMITYZM I FUTBOL – PRZYPADEK KIBICÓW RESOVII RZESZÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
246. Pieśni ludowe Polaków z Podola w świetle przemian kulturowych XX i XXI wieku prof. dr hab. Adam Paluch
247. Na granicy dwóch fenomenów: szaleństwo a sacrum dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
248. Kulturowy wymiar śmiechu. dr Grzegorz Dąbrowski
249. W służbie ciału - antropologiczne ujęcie problemu postrzegania cielesności w środowiskach medycznych dr Janina Radziszewska
250. Kulturowe uwarunkowania opisów innego na podstawie raportów z badań terenowych dr Grzegorz Dąbrowski
251. Breakdance w Polsce - antropologiczne studium tańca dr Konrad Górny
252. Stereotypizacja płci a edukacja szkolna dr Janina Radziszewska
253. "Obcość" w filmie Witolda Leszczyńskiego - Konopielka dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
254. Depilacja i wizerunek kobiecego ciała w dyskursie kultury popularnej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
255. Billlboard w przestrzeni miejskiej dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
256. Retoryczny wymiar tekstu antropologicznego na przykładzie książki Carlosa Castanedy Nauki don Juana. Wiedza Indian z plemienia Yaqui. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
257. Między nauką i muzyką dr Grzegorz Dąbrowski
258. Społeczność lokalna miasta i gminy Syców. dr Mirosław Marczyk
259. Wróżka lekarstwem na stresy? dr Mirosław Marczyk
260. Przejawy " Mityzacji " Ośrodka Turystycznego ( na przykładzie Zakopanego). dr Mieczysław Trojan
261. Mity "Inności" w narracji marketingowej a kształtowanie świadomości młodzieży. dr Konrad Górny
262. MODA ULICZNA PREZENTOWANA W INTERNECIE dr Małgorzata Michalska
263. Obrzędowość weselna na terenie Powiatu Puławskiego - dawniej i dziś dr Małgorzata Michalska
264. Tożsamość Żydów polskich we współczesnej Australii dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
265. Tanie latanie jako ponowoczesna kreacja kulturowa, a motywacje podróżnicze wrocławskich studentów dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
266. POSTRZEGANIE REKLAMY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ dr Janina Radziszewska
267. TEORIE SPISKOWE JAKO PRZEJAW WSPÓŁCZESNYCH PROCESÓW MITYZACJI.NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW. dr Konrad Górny
268. WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW MUZYKI FOLKOWEJ WE WSPÓŁCZESNEJ MUZYCE ROZRYWKOWEJ dr hab. Katarzyna Majbroda
269. OBECNOŚĆ PRZESĄDÓW W UMYŚLE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA A MYŚLENIE MAGICZNE. ANTROPOLOGICZNA ANALIZA ZJAWISKA NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW dr hab. Katarzyna Majbroda
270. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na przykładzie Gminy Wrocławskiej Kościoła mormonów dr Ewa Banasiewicz-Ossowska