wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
31. PROBLEM RESOCJALIZACJI I READAPTACJI BYŁYCH WIĘŹNIÓW NA PODSTAWIE LITERATURY PRZEDMIOTU I STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU prof. dr hab. Adam Paluch
32. VLEPKA W PRAKTYCE SPOŁECZNEJ dr Janina Radziszewska
33. Działalność kulturowa kresowiaków na Ziemiach Dolnego Śląska. prof. dr hab. Adam Paluch
34. Bezdomność "klatka po klatce" - na przykładzie grupy Cinema Albert Production dr Janina Radziszewska
35. Obraz kultu ciała męskiego w kulturze konsumpcyjnej. prof. dr hab. Adam Paluch
36. Współczesne inspiracje sztuką ludową w modzie. dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
37. "Świat fantazji" - zmienność form , bogactwo znaczeń. Polski Fandom Fantastyki. dr Mieczysław Trojan
38. Facebook - Kultura i komunikacja w dobie internetu. dr Konrad Górny
39. Specyfika tańca irlandzkiego w Polsce dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
40. Pojęcie brzydoty - próba antropologicznej interpretacji problemu w ujęciu współczesnym dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
41. Współczesna kobieta w oczach mężczyzny dr Małgorzata Michalska
42. Seriale telewizyjne w kulturze masowej dr hab. Katarzyna Majbroda
43. AMERYKANIZACJA W KULTURZE POLSKIEJ – ANTROPOLOGICZNA ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW dr Konrad Górny
44. Mężczyzna współczesny. Próba zdefiniowania pojęcia męskości i jej kryzysu. prof. dr hab. Adam Paluch
45. Współczesne tradycje myśliwskie - rytuały przejścia. prof. dr hab. Adam Paluch
46. Rower jako przedmiot współczesnej polskiej rzeczywistości dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
47. Tradycja katolicka jako czynnik ograniczający rozwój demokracji w Polsce dr hab. Petr Skalnik prof. nadzw. UWr
48. Roman Reinfuss - czy tylko badacz sztuki ludowej? dr Grzegorz Dąbrowski
49. Pewnego razu na Dzikim Zachodzie... Konstruowanie obrazu rzeczywistości w westernach dr Konrad Górny
50. Społeczność graczy MMORPG dr Janina Radziszewska
51. Partycja Indii w ujęciu teorii dyskursu dr Grzegorz Dąbrowski
52. KULTURA LUDOWA A TURYSTYKA NA PRZYKŁADZIE BESKIDU ŚLĄSKIEGO I ŻYWIECCZYZNY dr Mirosław Marczyk
53. Rola i miejsce herbaty w kulturze Polski współczesnej dr Konrad Górny
54. Odbiór społeczny sklepów typu sex-shop w Polsce. dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
55. Odradzanie się niemieckości na Górnym Śląsku po 1989 dr hab. Jarosław Syrnyk prof. UWr
56. Wierzenia ludowe w ujęciu kognitywnym dr Ewa Banasiewicz-Ossowska
57. DOŚWIADCZENIA WOJENNE W PAMIĘCI OSÓB PRZESIEDLONYCH Z KRESÓW WSCHODNICH II RZECZPOSPOLITEJ NA TEREN DOLNEGO ŚLĄSKA prof. dr hab. Adam Paluch
58. Wątki wampiryczne miedzy tradycją ludową a kulturą masową. dr Mieczysław Trojan
59. Wizerunek medialny i autowizerunek mężczyzny. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
60. Jedzenie w kontekście pamięci. Wspomnienia codzienności dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
Celem mojej pracy jest antropologiczna próba podejścia do tematu jedzenia. Poruszając się wokół zagadnień związanych z pożywieniem zwracam uwagę na to, jak często przy okazji rozmów o przeszłości moi rozmówcy wspominali smaki i potrawy dzieciństwa. Ewokowane wspomnienia są żywe, pełne sentymentu, gestykulacji a samo pożywienie posiada silną zdolność do kształtowania pamięci jednostkowej i zbiorowej. Jednocześnie podążając tropem wspomnień zauważam niezauważalność jedzenia w codzienności informatorów. Jest ono dla nich transparentne i nie przywiązują do niego dużej wagi. Dostrzegając specyfikę relacji jedzenia, pamięci i codzienności staram się pokazać, że jedzenie posiada szczególne predyspozycje do bycia nośnikiem pamięci i elementem organizującym codzienność. Pracę podzieliłem na cztery rozdziały. W pierwszym przedstawiam stan badań antropologicznych nad pożywieniem. W drugim rozdziale poruszam kwestie metodologiczne etnografii i nakreślam metodę obraną prze mnie do badań. Kolejny rozdział to próba nadania ram teoretycznych analizie materiału zebranego podczas badań terenowych na Żywiecczyźnie. W ostatnim rozdziale przeprowadzam analizę rozmów odbytych z badanymi i formułuję wnioski. Podejmowane w pracy tematy wydają się na tyle złożone, że można podejść do nich z osobna. W niniejszej pracy przyświecał mi jednak cel ukazania powiązań pomiędzy nimi i zaprezentowania podejścia całościowego. Wychodząc od kwestii jedzenia, staram się zbadać jak ważne jest ono w pamięci ludzi oraz przedstawić możliwy sposób analizy tych zależności.