wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
361. Wegetarianizn - nie tylko dieta. Wpływ wegetarianizmu na styl życia dr Konrad Górny
362. Współczesna sztuka ludowa w Bieszczadach dr Grzegorz Dąbrowski
363. Kulturowy wymiar śmiechu. dr Grzegorz Dąbrowski
364. Współczesne metody poszukiwania partnera na przykładzie internetowych serwisów matrymonialnych oraz fast date dr Janina Radziszewska
365. Społeczność OldTown jako przykład wspólnoty communitas dr Konrad Górny
366. Tanie latanie jako ponowoczesna kreacja kulturowa, a motywacje podróżnicze wrocławskich studentów dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
367. Tożsamość miasta a strategie kreowania jego wizerunku. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
368. Pewnego razu na Dzikim Zachodzie... Konstruowanie obrazu rzeczywistości w westernach dr Konrad Górny
369. Breakdance w Polsce - antropologiczne studium tańca dr Konrad Górny
370. Rola i miejsce herbaty w kulturze Polski współczesnej dr Konrad Górny
371. Pielgrzymka do Santiago de Compostela. Analiza antropologiczna dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
372. Kulturowe uwarunkowania opisów innego na podstawie raportów z badań terenowych dr Grzegorz Dąbrowski
373. Współczesny stereotyp Niemców w Polsce w świetle badań terenowych dr Konrad Górny
374. Rodzina i małżeństwo na Zaolziu dr Janina Radziszewska
375. Tożsamość młodych Polaków dr Janina Radziszewska
376. Telefon komórkowy we współczesnej kulturze polskiej dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
377. De-mityzowanie kultury. Na przykładzie współczesnych inspiracji autochtoniczną Ameryką dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
378. Mazurski malarz krajobrazu. O życiu i dziele Henryka Sawko, twórcy Kamiennego Parku w Rydzewie dr hab. Eugeniusz Kłosek prof. UWr
379. Turystyka zdrowotna na przykładzie sanatoriów i ośrodków wellness dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
380. Wizerunek medialny i autowizerunek mężczyzny. Analiza porównawcza dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. nadzw. UWr
381. Instytucja swata w Polsce z perspektywy antropologii kulturowej. prof. dr hab. Adam Paluch
382. Postrzeganie Tatr przez górali tatrzańskich prof. dr hab. Adam Paluch